Interview met Platform voor Verbinding-oprichter Zemaray Hasami

GRONINGEN - Zemaray Hasami richtte recentelijk Platform voor Verbinding op, dat als doel heeft verschillende culturen dichter bij elkaar brengen door middel van diverse activiteiten. De eerste activiteit is een stadswandeling op 4 september: Talk and Walk.

Door Arjen J. Zijlstra

Zemaray Hasami vluchtte in 1998 vanuit Afghanistan naar Nederland. Twee jaar later kwamen zijn vrouw en kinderen ook. Hij leerde de taal, verdiepte zich in de Nederlandse cultuur en voelt zich inmiddels al vele jaren Nederlander. Toch merkte hij ook hoe uitdagend het is om te integreren, dat een stoomcursus taal en cultuur niet genoeg is. “Je ziet toch vaak dat mensen vooral omgaan met mensen uit dezelfde cultuur. Daardoor hebben mensen met een migratie-achtergrond vaak weinig contact met Nederlanders die hier geboren zijn.” Terwijl dit wel belangrijk is wanneer je hier een leven wilt opbouwen, legt Hasami uit, die tevens voorzitter is van de Afghaanse vereniging in Groningen. Zo zag hij bij zichzelf hoe zijn kennis van het Nederlands achteruit is gegaan toen hij op een gegeven moment zonder werk kwam te zitten. Naast het leren van de taal, kan volgens Hasami meer contact tussen culturen ook bijdragen aan het verkleinen van de culturele kloof. En het vergroot de kans van nieuwkomers om werk te vinden. “Maar het is moeilijk om zomaar met mensen op straat in gesprek te gaan. Daarom heb ik Platform voor Verbinding bedacht om verschillende culturen bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat je je mengt in de maatschappij en uit je eigen kringetje stapt.”

Goed gescoord

Platform voor Verbinding staat nu nog in de kinderschoenen, maar Hasami vertelt dat het in elk geval al op veel sympathie kan rekenen. In juni scoorde zijn idee boven verwachting goed op de Wijkstemdag. De jaarlijkse verkiezing waarbij gestemd kan worden op plannen die bijdragen aan leefbaarheid in de Korrewegwijk. Afhankelijk van het aantal punten krijgen sommige initiatieven dan een eenmalig subsidiebedrag. “We hebben heel goed gescoord en dat betekent dat in de maatschappij ook veel mensen het belangrijk vinden waar Platform voor Verbinding voor staat.” De Talk and Walk die Hasami op 4 september houdt is in zekere zin meteen een initiatief waar de drie belangrijkste doelstellingen van Platform voor Verbinding in naar voren komen. Namelijk: het vergroten van de spreekvaardigheid in het Nederlands, het verkleinen van de culturele kloof door met elkaar in gesprek te gaan en het aan (vrijwilligers)werk helpen van deelnemers die geen baan hebben. Want het idee van de stadswandeling is dat mensen met verschillende achtergronden op een ontspannen manier, al wandelend, in gesprek komen. En wie weet waar die nieuwe contacten in enkele gevallen toe kunnen leiden…

Praten

Maar Hasami onderstreept vooral het ongedwongen karakter van de wandeling, die om 17.00 uur begint en waarna er ook nog een mogelijkheid is gezellig iets te eten tijdens een lopend buffet in het Floreshuis. Naast initiatieven zoals de Talk and Walk wil Hasami in de toekomst ook meer gericht handen en voeten geven aan de drie hoofddoelstellingen. “We zijn ook van plan cursussen Nederlands te organiseren voor mensen die thuiszitten en weinig gelegenheid hebben met Nederlanders in contact te komen. Dan gaan we over verschillende thema’s praten. De bedoeling is dan ten eerste de Nederlandse taal te verbeteren en ten tweede de mensen ook goed te laten integreren in de maatschappij. Nederlanders met een migratieachtergrond gaan dan dus in gesprek met Nederlanders die de taal goed spreken. Zij verbeteren de uitspraak. Een praktijkklas kan je het noemen.” “In de toekomst hopen wij ook in contact te komen met scholen die cursisten Nederlandse les geven, zoals het Alfa-college of Noorderpoort. En dat we kunnen regelen dat cursisten die Nederlandse les volgen worden doorverwezen naar Platform voor Verbinding voor praktijkles. Bij ons gaat het alleen over verbetering van de spreekvaardigheid.”

Bestuursleden

“En stel dat we over een paar maanden veel deelnemers hebben dan gaan wij ook gastsprekers van bepaalde instanties uitnodigen in het kader van werk vinden. En dan gaan we het hebben over: hoe kunnen wij aan de slag eigenlijk? Hoe kunnen wij een baan krijgen? Betaald of onbetaald.” Hasami heeft er voorlopig zijn handen vol aan om Platform voor Verbinding op poten te zetten. “Dat klopt, maar het is mijn doel dat ik het op een gegeven moment niet in mijn eentje doe, maar dat er een systeem komt met bestuursleden. En dat door de bestuursleden beslissingen worden genomen die door andere bestuursleden wordt uitgevoerd. Talk and Walk heb ik in mijn eentje bedacht, maar in de toekomst is het bedoeling dat ik hulp krijg van andere mensen.”
Talk and Walk en het aansluitend buffet zijn op maandag 4 september. De wandeling is gratis en start om 17.00 uur bij het Floreshuis, waar ook het buffet is. Het buffet start om 18.30 en kost 3 euro. Om je aan te melden of voor meer info: platformverbinding@outlook.com of 06-45741465.
Meer verhalen van Arjen J. Zijlstra