Negatief zwemadvies wegens blauwalg

GRONINGEN - Voor de zwemlocaties Suyderoog in Lauwersoog en De Lijte aan het Paterswoldsemeer geldt vanaf nu een negatief zwemadvies. Ook bij de stranden Brilduiker, Kleine Zwaan en Zeearend aan het Lauwersmeer wordt het afgeraden om het water in te gaan.

Bij deze vijf zwemlocaties is een te hoge concentratie blauwalg aangegetroffen. Zwemmers die met blauwalg in aanraking komen hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten. Rondom de locaties staan borden om zwemmers te waarschuwen. Voor de Veendiepplassen in Bellingwolde was al een negatief zwemadvies uitgegeven. Voor een aantal andere zwemlocaties geldt een waarschuwing voor blauwalg. Op deze plekken is een lage concentratie blauwalg in het water gevonden, wat betekent dat er een kleine kans is op gezondheidsrisico's. De zwemlocaties waar een waarschuwing voor blauwalg geldt zijn de stranden Lepelaar en Meerkoet aan het Lauwersmeer, Recreatieplas Kardinge in Groningen en het strand Meerwijck aan het Zuidlaardermeer. Kwaliteit zwemwater De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalg voldoende is afgenomen of helemaal is verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op de website en in de pers. De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op www.provinciegroningen.nl/zwemwater of www.zwemwater.nl. Meer informatie Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen: www.ggdgroningen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (tel: 050-36741 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur). Informatie over zwemwater is ook te vinden op www.ggdgroningen.nl, www.hunzeenaas.nl en www.noorderzijlvest.nl.