Werk Marten Klompien in zomerexpositie Synagoge Groningen

GRONINGEN - In Synagoge Groningen is in de zomermaanden de expositie 'Marten Klompien en zijn kunst van het weglaten' te zien. Deze expositie, die is georganiseerd in samenwerking met kunstexpert Richard ter Borg, toont het werk van de Groninger kunstenaar Marten Klompien (1917-1982).

“De grote kunst is de kunst van het weglaten”, zei Klompien eens. Dat hij dit principe zelf ook echt in de praktijk bracht, wordt getoond in de zomerexpositie in Synagoge Groningen.

Marten Klompien

Marten Klompien werd in 1917 in Hoogezand geboren als zoon van een binnenschipper. Na de lagere school werkte hij in een tricotagefabriek en als huis- en decoratieschilder. Vanaf 1934 volgde hij daarnaast de avondopleiding van de Kunstnijverheidsschool. Na de bevrijding in 1945 besloot hij als vrij kunstenaar door het leven te gaan: in die tijd een gewaagde stap. In de daarop volgende jaren schilderde en tekende hij vaak buiten, zowel in de stad als in de provincie Groningen: stads- en havengezichten, schepen en landschappen. De herfst en winter waren zijn favoriete jaargetijden. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, maakte Klompien allerlei reclamewerk, zoals affiches en gevelreclames voor bioscopen.

De Ploeg

Klompien werd in de jaren '50 uitgenodigd om lid te worden van de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg. Toen hij eenmaal lid was, merkte hij al gauw dat hij zich daar niet thuis voelde. Met zijn donkere palet paste hij niet bij hun werk waarin expressionistische kleuren de boventoon voerden.

Engels rood en Pruisisch blauw

Klompien werkte aanvankelijk in een impressionistische stijl die verwant is aan George Breitner. In 1958 kwam daarin verandering. Hij verruilde aardkleuren als Engels rood, Pruisisch blauw en gele oker voor zware, donkere tinten. Ook liet hij steeds meer overbodige details weg en werden de vormen eenvoudiger. Klompien leed sinds 1982 aan een oogkwaal waardoor hij nog maar met een oog kon zien. Toch bleef hij doorwerken. Klompien stierf in 1996. Hij liet ongeveer duizend schilderen en honderden tekeningen en grafisch werk na.