Provinciaal geld voor zichtbaar maken rivier de Hunze in Stad

GRONINGEN - Het Groninger Landschap krijgt geld van de provincie Groningen voor het meer zichtbaar maken van de rivier de Hunze in de stad Groningen. 

Dit als onderdeel van opdracht van de provincie voor Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Stichting Libau om ervaring op te doen met onderwerpen op het gebied van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap. De organisaties gaan hiervoor projecten uitvoeren.

Beekdallandschap de Hunze

In de stad Groningen gaat Het Groninger Landschap, samen met de gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest, een stuk van het oude beekdallandschap van de Hunze meer zichtbaar maken. De rivier de Hunze liep tot in de middeleeuwen van Drenthe tot de Lauwerszee. Vanaf de Groninger wijk Van Starkenborgh ligt een fietspad dat een oude loop van de Hunze volgt, de Hunzeboord. De bedoeling is om een stukje van deze omgeving opnieuw in te richten, waardoor ook ruimte voor waterberging ontstaat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de ecologie versterkt. Ook komen er mogelijkheden voor sport, spel en wandelen. Hoe de omgeving ingericht wordt, wordt bepaald in nauwe samenspraak met bewoners en gebruikers van de omgeving. Tegelijkertijd wordt de ontstaansgeschiedenis van de Hunze en het gebied eromheen onder de aandacht gebracht.

Overige projecten

De overige projecten betreffen het herstel en de ontwikkeling van het Biessumerbos in Delfzijl (Natuurmonumenten), een belevingskaart van Ulrum (Stichting Libau) en een studie naar het duurzaam maken van de monumentale Enne Jansheerd in Maarhuizen (Staatsbosbeheer). Voor de opdrachten is maximaal 100.000 euro beschikbaar.