Martini Ziekenhuis zet Hoofdpijn Netwerk Noord op

GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een specialistisch netwerk van fysiotherapeuten geïnitieerd: Hoofdpijn Netwerk Noord.

Het Martini Ziekenhuis, dat een specialistisch Hoofdpijncentrum heeft, heeft met de fysiotherapeuten binnen dit netwerk eenduidige afspraken gemaakt over de behandelwijze van patiënten. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om de patiënt zo mogelijk te behandelen in de eerste lijn.

Chronische hoofdpijn

Circa 4 % van de Nederlanders heeft last van chronische hoofdpijn. Bij chronische hoofdpijn heeft een patiënt gedurende een periode van minimaal drie maanden meer dan vijftien dagen per maand hoofdpijn. Een deel van deze chronische hoofdpijn betreft chronische spanningshoofdpijn. Dit is eigenlijk een verzamelnaam voor diverse vormen van nog onvoldoende begrepen hoofdpijnen, zonder bekende neurologische oorzaak. De pijn voelt als een strakke band die om het hoofd zit. De pijn kan uitstralen vanuit de nek naar het hoofd, en veel mensen hebben last van een stijve nek en stijve schouders. De oorzaak van spanningshoofdpijn is niet bekend. Spanningshoofdpijn komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en kan samengaan met depressieve verschijnselen.

Hoofdpijncentrum

Het Hoofdpijncentrum van het Martini Ziekenhuis ziet jaarlijks ruim zeshonderd patiënten met chronische hoofdpijn. In de meeste gevallen worden patiënten verwezen via de huisarts, maar ook neurologen vanuit omliggende ziekenhuizen verwijzen door naar het Martini Ziekenhuis. Kenmerkend voor het Hoofdpijncentrum is de nauwe samenwerking tussen neuroloog, hoofdpijnverpleegkundige, fysiotherapeut, neuropsycholoog en (zo nodig) gynaecoloog en psychiater. Neuroloog Mariëlle Padberg: "Tijdens een eerste consult kijk ik welk type hoofdpijn de patiënt heeft en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en aanhouden van de hoofdpijnklachten. Ook bekijk ik welke andere leden van het Hoofdpijncentrum voor de patiënt van belang zijn om te bezoeken." Zo nodig krijgt de patiënt op één dag afspraken met meerdere behandelaars. Het multidisciplinaire team maakt gebruik van verschillende behandelingen: met en zonder medicijnen. "Het volledig wegnemen van de hoofdpijn is vaak niet mogelijk, maar we streven naar het verminderen van klachten én het leren omgaan met de hoofdpijn:, zegt Padberg.

Fysiotherapie

Voor veel patiënten biedt fysiotherapie een goede behandeling bij chronische hoofdpijn. Tjerk Munsterman, fysiotherapeut van het Martini Ziekenhuis, heeft het initiatief genomen om een netwerk van fysiotherapeuten op te richten die een juiste behandeling biedt bij hoofdpijn. "Het is onmogelijk om de ruim driehonderd patiënten met hoofdpijnklachten die ik jaarlijks zie zelf te behandelen", zegt Munsterman. "Daarom hebben we met ruim twintig fysiotherapeuten, verspreid over de noordelijke regio, goede afspraken gemaakt over de inhoud van de behandeling." Kern van de behandeling is het trainen van diepe nekspieren, vertelt Munsterman. "Ook de wetenschap laat zien dat oefenen van de nek het belangrijkste onderdeel van de behandeling is. Voor de patiënt is het prettig dat hij voor een goede behandeling terecht kan bij een fysiotherapeut in de buurt." Daarbij stelt het Martini Ziekenhuis als ambitie om patiënten zoveel mogelijk te behandelen in de eerste lijn. Op die manier probeert het ziekenhuis de zorgkosten voor iedereen betaalbaar te houden en kan het zich focussen op patiënten waarbij behandeling in het ziekenhuis echt noodzakelijk is.