Provincie steekt 4 miljoen euro in verbetering fietsverkeer

GRONINGEN - De provincie Groningen steekt tot 2020 ruim 4 miljoen euro in de verbetering van het fietsverkeer.

Belangrijk onderdeel van het fietsbeleid van de provincie Groningen zijn de Fietsroutes Plus - brede en comfortabele fietspaden tussen de stad Groningen en plaatsen op ongeveer 15 kilometer van de stad. Deze snelle fietsverbindingen worden herkenbaarder gemaakt. De provincie telt momenteel drie Fietsroutes Plus: tussen Groningen en Zuidhorn, Groningen en Bedum, en Groningen en Ten Boer. In 2019 moet er een Fietsroute Plus naar Winsum komen. De volgende stap is deze fietsverbinding door te trekken de stad Groningen in. De provincie Groningen wil hier ook een bijdrage aan leveren.

Verkeersveiligheid

De provincie trekt de komende jaren ruim 900.000 euro uit voor groot onderhoud aan fietspaden. Wanneer onderhoud plaatsvindt aan fietspaden, wordt meteen ook de verkeersveiligheid op de fietspaden verbeterd. Bijvoorbeeld door het fietspad te verbreden, door obstakels te verwijderen of door het aanbrengen van lijnen aan de zijkanten van het fietspad.. Ook een groot aantal fietsoversteken wordt veiliger gemaakt. Met middenbermen, markeringen langs de weg en een betere verlichting.

Aansluiting op het openbaar vervoer

Om de fiets beter te laten aansluiten op het openbaar vervoer investeert de provincie fors in fietsenstallingen en fietskluizen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook komt er een onderzoek naar de inzet van deelfietsen. Verder gaat de provincie samen met de politie onderzoeken hoe fietsendiefstal teruggedrongen kan worden.

Fietsen stimuleren

Tot slot gaat de provincie Groningen met campagnes het fietsen stimuleren. Hiervoor worden fietsroutes herkenbaarder gemaakt door bijvoorbeeld een speciale markering op de fietspaden. Ook wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop op het platteland fietsen aantrekkelijker gemaakt kan worden. De concrete plannen van de provincie staan in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2017-2020.