Diploma-uitreiking Politiekids in Sportcentrum Kardinge

GRONINGEN - De kantine van het Alfa-college in Sportcentrum Kardinge in Groningen is woensdag 19 juli toneel van de diploma-uitreiking van een groep Politiekids.

Het project Politiekids is in januari gestart in de wijken Oosterparkwijk en Korrewegwijk/ De Hoogte. Dit in samenwerking tussen wijkagenten en de WIJ-teams in de wijken. Deelnemende kinderen hebben een programma gevolgd, bestaande uit de thema's:
  • Sterk in de groep;
  • Stevig in je schoenen;
  • Snel met je lichaam;
  • Op pad met de politie.
De deelnemers werden aan de hand van deze aan de politie gerelateerde thema’s opgeleid tot Politiekid. Eens per maand gingen ze met de politie op pad voor een actie. Nu de training is afgerond, worden ze gediplomeerd Senior Politiekid. Senior Politiekids komen in een pool van waaruit ze opgeroepen kunnen worden voor bepaalde acties.