Debat over geothermieproject en voorjaarsdebat

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen voert woensdag 19 juli zijn traditionele voorjaarsdebat.

Deze laatste vergadering voor het zomerreces begint om 15.00 uur echter met een apart zogeheten interpellatiedebat. Dat is een debat over een actueel onderwerp, in dit geval het geothermieproject Warmtestad in Groningen. Aanleiding is het rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van vorige week. Daarin adviseert deze toezichthouder terughoudend te zijn met geothermie in gebieden waar aardbevingen voorkomen als gevolg van gaswinning.

Boren

De Groningse gemeenteraad stemde ruim een jaar geleden al in met het geothermieproject Warmtestad. Bij geothermie wordt warmte uit de grond gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Gas is dan niet meer nodig. De eerste geothermiebuizen liggen al in de grond, het boren moet nog beginnen. D66, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, VVD en ChristenUnie willen tijdens het debat van wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) onder meer horen wat het SodM-rapport voor het Groningse geothermieproject betekent. De fractie van 100% Groningen heeft schriftelijke vragen over het rapport gesteld.

Voorjaarsdebat

Na dit interpellatiedebat voert de raad het voorjaarsdebat. Wat moet er in 2018 gebeuren in Groningen? Wat gaat er goed en wat niet? Hoe verdelen ‘we‘ als Stad in 2018 het geld? Daarover gaat het in dit debat. Het voorjaarsdebat is de opmaat voor de nieuwe gemeentebegroting. Burgemeester en wethouders kunnen de ‘boodschappenlijstjes’ van de politieke partijen in de gemeenteraad verwerken in de begroting voor 2018. Die begroting wordt later dit jaar vastgesteld.

Tegenvallers

B en W hebben in hun voorjaarsbrief al gezegd wat zij willen. In ieder geval doorgaan met het huidige beleid. “Uitgangspunt is de inclusieve stad”, aldus B en W. “Een stad waar iedereen meedoet, zoveel mogelijk werk heeft en in aantrekkelijke wijken woont.” En ook belangrijk: zoeken naar oplossingen voor de financiële tegenvallers. Want tegenvallers zijn er, bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen en de Wmo, beschermd wonen en jeugd.

Wensen en ambities

Moet de gemeente vanwege deze knelpunten extra bezuinigen? Moeten sommige projecten stoppen? Of moeten de gemeentelijke tarieven omhoog? Allemaal oplossingsrichtingen die het college in zijn voorjaarsbrief noemt. Over deze mogelijke oplossingen en verdere politieke wensen en ambities gaan de fractievoorzitters met elkaar en met B en W in debat.