Voedselbank Stad Groningen lanceert 'Stadjers Hand in Hand'

GRONINGEN - De Voedselbank in de stad Groningen lanceert het project 'Stadjers Hand in Hand'. Dit als onderdeel van een 10-puntenplan opgesteld om de grote armoede in de stad terug te dringen. 

Voedselbank Stad Groningen (VBSG) laat weten dat de financiering van het project 'Stadjers Hand in Hand' rond is en een begin kan worden gemaakt met de uitvoering worden gemaakt.

Stadjers Hand in Hand

In 'Stadjers Hand in Hand' worden 'onafhankelijk gezinnen' rechtstreeks gekoppeld aan arme gezinnen. Vervolgens gaan zij samen aan de slag om het arme gezin weer op de rails te krijgen en te houden. Wanneer blijkt dat geld nodig is om bepaalde zaken aan te schaffen of te vervangen, dan is dat mogelijk. De Riki Stichting en de Maripaan Groep (Jumbo) hebben hiervoor geld beschikbaar gesteld. En als de pilot slaagt, doet de gemeente Groningen ook mee. VBSG start de pilot met 10 onafhankelijke huishoudens en 10 arme gezinnen. De VBSG werkt hierbij nauw samen met een deskundige van een WIJ-team. Bij succes wordt de pilot uitgebreid.

Aanmelden

Vooralsnog zoekt de VBSG onafhankelijke gezinnen die mee willen doen. Zij kunnen zich aanmelden via mcnagelmaker@telfort.nl. Woensdag 22 februari staat een eerste bijeenkomst met de onafhankelijke groep geprogrammeerd.