Burgemeester Peter den Oudsten reikt participatieverklaringen uit

GRONINGEN - Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen reikt dinsdag 18 juli participatieverklaringen uit aan zestien statushouders.

Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. De ondertekening van de participatieverklaring is vanaf 1 oktober 2017 verplicht voor alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht.

Humanitas

De statushouders hebben hiervoor workshops gevolgd bij Humanitas. Centraal in deze workshops stond de dialoog over de kernwaarden in de Nederlandse samenleving. De workshops zijn opgezet door vrijwilligers. Deze vrijwilligers verzorgden ook de bijeenkomsten. Dit als onderdeel van Maatschappelijk Begeleiding Vluchtelingen.

Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Vrijwilligers van Humanitas helpen statushouders zo snel en goed mogelijk te wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Het gaat hierbij om vluchtelingen die na hun asielprocedure een verblijfsstatus hebben gekregen. Zij mogen zich in de gemeente vestigen en lopen vaak tegen heel wat uitdagingen aan: huisvesting, inrichting, uitkering, toeslagen, huis- en tandarts, een school voor de kinderen, verzekeringen. Dit kan best veel zijn. Zeker voor iemand die de weg niet weet, de taal amper spreekt en niemand kent. Humanitas helpt hier in opdracht van de gemeente bij. Naast de workshops voor de participatieverklaring biedt Humanitas ook vluchtelingencoaches en een dagelijks spreekuur.