Hinder door groot onderhoud aan A28

GRONINGEN - Weggebruikers zullen tussen vrijdag 21 juli tot en met dinsdag 3 oktober hinder ondervinden van werkzaamheden aan de A28.

In opdracht van Rijkswaterstaat vindt in deze periode groot onderhoud plaats aan de A28 tussen Groningen-Zuid en viaduct De Punt bij aansluiting Zuidlaren en aan de A28 tussen viaduct De Punt bij Zuidlaren en de brug over het Noord-Willemskanaal. Door het intensieve gebruik van de weg moet asfalt worden vervangen, dienen voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten te worden hersteld en moeten aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt in een relatief korte periode aan beide hoofdrijbanen gewerkt.

70 kilometer per uur

Aannemerscombinatie Boskalis - KWS start de werkzaamheden op het traject De Witte Molen richting Groningen-Zuid. Tijdens de werkzaamheden blijft de A28 beschikbaar voor het verkeer, maar de weggebruiker moet rekening houden met hinder omdat de rijstroken worden versmald en de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 70 kilometer per uur. Ook zullen een paar keer op- en afritten worden afgesloten. De aannemer voert de werkzaamheden in vijf fasen uit:
  • Traject verzorgingsplaats Witte Molen (nabij Glimmen) – Groningen-Zuid. Werkzaamheden van 21 juli tot en met 7 augustus;
  • Traject Groningen-Zuid – verzorgingsplaats Witte Molen. Werkzaamheden van 11 augustus tot en met 25 augustus;
  • Viaduct De Punt – verzorgingsplaats Witte Molen. Werkzaamheden van 25 augustus tot en met 8 september;
  • Traject verzorgingsplaats Witte Molen – viaduct De Punt . Werkzaamheden van 8 tot en met 18 september;
  • Traject viaduct De Punt - brug Noord-Willemskanaal. Werkzaamheden van 21 september tot en met 3 oktober.