URBACT Good Practice-label voor Groningen

GRONINGEN - Groningen heeft Europese erkenning gekregen voor het welkomstbeleid dat zich richt op internationale studenten en expats. Groningen mag niet alleen het URBACT Good Practice-label, maar plaatste zich ook direct voor deelname aan het URBACT City Festival in Tallinn in Estland in oktober.

URBACT, het Europese fonds voor integrale stedelijke ontwikkeling, definieert ‘Good Practice’ als een aanpak die bewezen heeft goed te werken en die het verdient om te worden gebruikt als goed voorbeeld of model voor anderen in Europa.

Ambassadeurs voor onze stad

Burgemeester Peter den Oudsten: “Het is geweldig dat de EU onze inspanningen nu ook erkent. Groningen is een jonge, frisse dynamische stad, en wordt steeds internationaler! Dat hier steeds meer jonge, talentvolle wereldburgers verblijven komt de sfeer en de aantrekkelijkheid van de stad ten goede." "We willen er samen met de kennisinstellingen voor zorgen dat al deze talenten een fijn verblijf in onze stad kunnen hebben. Als ze dan later elders hun carrière voortzetten, kijken ze met een goed gevoel terug op hun verblijf in Groningen. Zo krijgen we steeds meer ambassadeurs voor onze stad!”

Akkoord van Groningen

Het welkomstbeleid, zoals dat door Het Akkoord van Groningen is ontwikkeld, ondersteunt internationale Stadjers op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, city life en communicatie. Doel van het welkomstbeleid is het internationale vestigingsklimaat te verbeteren en tegelijk het sociale karakter van de lokale universiteitsstad te behouden. Het Akkoord van Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de provincie Groningen en de gemeente Groningen met als doel Groningen als internationale kennisstad te profileren en te versterken.

City of Talent

Concreet worden onder de vlag City of Talent nieuwe platforms ontwikkeld waar internationale studenten zowel digitaal als persoonlijk worden geholpen bij het vinden van huisvesting, werk, toegang tot culturele voorzieningen en andere praktische informatie. Die platforms starten voorafgaand aan de KEI-week in augustus. Daarnaast krijgt het Groninger stationsgebied internationale-bezoekers-vriendelijke markeringen om de route naar het centrum te verduidelijken. Meer informatie: www.urbactgoodpractices.eu.