B en W doen voorstellen voor gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation

GRONINGEN - Als het aan B en W van Groningen ligt wordt het stationsgebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation in Stad een goed bereikbaar, maar autoluw gebied, waar het prettig verblijven is, met voldoende dynamiek en een mix van wonen en bedrijvigheid, én met aandacht voor duurzaamheid en groen.

Dat althans zijn de belangrijkste uitgangspunten in een voorstel van B en W aan de gemeenteraad voor de ontwikkeling van het gebied.

Groningen Spoorzone

De gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation is één van de deelprojecten van het project Groningen Spoorzone. Momenteel ligt aan de zuidkant van het Hoofdstation nog het opstelterrein voor treinen. Dit verhuist in de toekomst naar De Vork in Haren. Door het verplaatsen van het opstelterrein komt ruimte beschikbaar voor een 'nieuw stukje stad', ter grootte van ongeveer 35.000 vierkante meter. Voordat het zover is, vinden nog de werkzaamheden aan het spoor en station plaats. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in 2022 afgerond. Vanaf medio 2023 kan dan begonnen worden met concrete werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation.

Besluit over toegangswegen

Behalve over de ambities en uitgangspunten namen B en W deze week ook een besluit over de toegangswegen tot het gebied. Onderdeel daarvan is de aankoop van 23 woningen en één bedrijfspand aan de Parkweg, ter hoogte van de Rijnstraat. Op deze plek kan in de toekomst een doorgang gemaakt worden voor voetgangers en fietsers. Deze is nodig om voldoende aansluiting met de Rivierenbuurt en de zuidelijke stadswijken van de stad vanuit het te ontwikkelen gebied te creëren. De bewoners en eigenaren van de panden aan de Parkweg zijn in mei over de voorgenomen plannen geïnformeerd.

Parkeergarage

B en W vragen de raad werk te mogen maken van een parkeergarage onder het toekomstige busplatform. Ook bevat het collegevoorstel een bodemenergieplan. Dit vormt de basis voor het uitwerken van de energie- en duurzaamheidsambitie in dit gebied. De verwachting is dat de gemeenteraad kort na de zomer de voorstellen van het college bespreekt.