Hanzehogeschool Groningen experimenteert met flexibel deeltijdonderwijs

GRONINGEN - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Hanzehogeschool Groningen toestemming gegeven per september 2017 met dertien deeltijdopleidingen deel te nemen aan een experiment met het toegankelijker maken van onderwijs voor werkenden.

Het ministerie van OCW voert actief beleid op het toegankelijker maken van deeltijdonderwijs voor mensen die naast hun baan willen studeren. De Hanzehogeschool kiest hierbij voor een mix van online en klassikaal leren, met gebruik van de zogenaamde leeruitkomsten. Dit experiment is een onderdeel van het beleid van OCW.

Leeruitkomsten

De Hanzehogeschool werkt niet met een vast onderwijsprogramma, maar met leeruitkomsten waarin wordt bepaald wat studenten moeten kennen en kunnen om een certificaat of diploma te verkrijgen. Hierbij worden ook eerder verworven kennis en vaardigheden meegenomen. De student heeft aldus meer invloed op wat hij nodig heeft en wil leren. En ook invloed op hoe, waar en wanneer hij dat wil doen. Dit maakt het volgens de Hanzehogeschool voor professionals een stuk aantrekkelijker om (opnieuw) te beginnen aan een opleiding.

Leven Lang Leren

Deelname aan het experiment is voor de Hanzehogeschool Groningen ook een stimulans om verder te werken aan een Leven Lang Leren: Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen én cursussen voor iedereen die naast haar of zijn werk in beweging wil blijven. Naast de Hanzehogeschool Groningen doen ook Avans, CHE, HAN, Hogeschool Leiden, NHL, NOVI, Saxion, Zuyd Hogeschool, Fontys, HS Rotterdam, HS Zeeland, Inholland, LOI en Windesheim mee aan het experiment.