Inloopbijeenkomst projectgroep Aanpak Oosterhamrikzone

GRONINGEN - De projectgroep Aanpak Oosterhamrikzone (AOHZ) heeft voor donderdag 13 juli een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Deze bijeenkomst, die plaatsvindt in het tijdelijke informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade zz 119 (naast de Voedselbank), heeft het karakter van een informatiemarkt. De in het kader van Aanpak Oosterhamrikzone ontwikkelde plannen worden op panelen getoond. Zo zijn er panelen met de drie varianten voor de auto-, fiets– en busverbinding, met woningbouwprojecten en met de fietsvriendelijke Korreweg.

Paul de Rook en Beno Hofman

De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 20.00 uur. Om ongeveer 16.15 uur spreekt wethouder Paul de Rook en om ongeveer 17.00 uur vertelt stadshistoricus Beno Hofman over de geschiedenis van het gebied. Belangstellenden kunnen evenwel een tijdstip kiezen dat hen het beste past. Meer informatie: www.aanpakoosterhamrikzone.nl

Groninger Gezinsbode