De Wijert maakt eigen begroting: Wijkdeal De Wijert

GRONINGEN - In het Hendrik de Vriesplantsoen in De Wijert start zaterdag om 12.00 uur een wijkfeest. Met muziek, eten, drinken én informatie over Wijkdeal De Wijert. “Wijkdeal De Wijert komt naar u toe deze zomer.”

Door Marc Jansen

Stefan Alfons tekent voor bovenstaande grap. Hij is eigenaar van personal trainingscentrum Totally in Shape in De Wijert-Noord. Alfons geldt als stakeholder (belanghebbende partij) in de wijk, iemand die dankzij zijn netwerk in staat moet worden geacht anderen te beïnvloeden, te enthousiasmeren. Peter Everts licht toe: “In de hele wereld zie je pogingen de politiek dichter bij de burger te brengen. Wijkwethouder Ton Schroor heeft in dit kader het plan opgevat met alle partijen een begroting te maken voor het wijkbudget voor De Wijert. Zodat een gedragen financiële planning voor het jaar 2018 en verder gemaakt wordt. Die begroting hebben we de Wijkdeal De Wijert genoemd.”

Cohesie in de wijk

Everts is met zijn bedrijf TSI foundation betrokken als procesbegeleider. Alfons als in de wijk actieve ondernemer en bewoner. Hij gelooft al sinds een eerste bijeenkomst met de wijkwethouder in maart in het concept. “Ik vind het leuk dat de gemeente zoekt naar methoden mensen meer bij de besluitvorming te betrekken. Tijdens die bijeenkomst in maart vroeg ik de wijkwethouder naar het doel. Hij gaf toen aan dat het niet alleen om zeggenschap gaat, maar ook om het versterken van de cohesie in de wijk. Daar ben ik zeer enthousiast over.” Probleem was evenwel dat die eerste bijeenkomst door slechts vier wijkbewoners bezocht werd. “We hebben daarop stappen genomen meer mensen te betrekken”, zegt Everts. “Dat heeft geresulteerd in een groep van twaalf actieve bewoners - van allerlei pluimage - met wie we aan de slag zijn gegaan met het optuigen van het proces. Met als centrale vraag: hoe zorgen we ervoor dat de wijk meedoet?”

Buurten en thema’s

Omdat TSI al geconstateerd had dat praten op wijkniveau lastig is, werd besloten de wijk onder te verdelen in zes buurten. “Maar niet alle bewoners zijn betrokken op de buurt waarin ze wonen. Je hebt ook mensen die zich vooral bekommeren om thema’s als duurzaamheid en verkeer. Daarom hebben we ook een onderverdeling op thema’s gemaakt.” Op basis van deze onderverdelingen zijn vervolgens wijkbijeenkomsten geprogrammeerd, waarvoor wijkbewoners huis-aan-huis uitgenodigd zijn. Everts: “Tijdens zo’n bijeenkomst spelen we het wijkspel, in groepen van maximaal zeven spelers. Hiervoor hebben we een speelkaart ontwikkeld die we op A0-formaat hebben uitgedraaid.”

Wijkspel

Het wijkspel voorziet in zeven te nemen stappen, (lees: te beantwoorden vragen): wie zijn eigenaar van deze kaart; wat vinden we mooi, prettig en leuk aan de wijk; wat is ons droombeeld van De Weijert; als je drie wensen mocht doen, wat zou je dan wensen voor deze wijk; wat zijn onze voorstellen voor de Wijkdeal; wat wil en kan ik zelf doen; wie hebben we nog meer nodig? Everts: “Vooral dankzij de laatste twee vragen worden patronen doorbroken, ontstaan andere samenwerkingen en nemen mensen zelf verantwoordelijkheid. En moet bijvoorbeeld de gemeente ook dingen loslaten. Een voorbeeld uit Deventer, waar bewoners - ik geloof - platanen in de straat wilden: de gemeente gaf in eerste instantie aan er geen geld voor te hebben. Het was echter vooral duur omdat mensen en machines ingehuurd moesten worden. De bewoners hebben daarop gezegd: dan graven we zelf wel gaten en kopen we zelf wel bomen. Dat ging zo voorspoedig dat de gemeente uiteindelijk gezegd heeft: dan betalen wij de platanen wel.” Ook de verdeling van de gelden verandert. “Het is niet de gemeente die bepaalt dat zoveel geld naar het ene onderdeel van de begroting gaat en zoveel geld naar het andere. Nee, dat doen gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en instellingen samen!”, weet Everts. Een kanttekening: “Medeburgers houden natuurlijk altijd het recht protest aan te tekenen. Ook als ze zelf geen actieve rol gespeeld hebben.”

Verrassende input

Inmiddels heeft de helft van de wijkbeenkomsten plaatsgevonden. Na de vakantie volgt een tweede serie bijeenkomsten. “In elke buurt zijn twee bijeenkomsten”, zegt Everts, die spreekt van ‘verrassende input’ tot dusverre. “Veel innovatiever dan we verwacht hadden. Waarbij opvallend is dat mensen zich heel goed beseffen dat aan ieder voorstel ook een prijskaartje hangt. En dat elke euro slechts één keer uitgegeven kan worden.” Alfons: “Ik heb heel mooie ideeën voorbij zien komen. Waarbij héél veel aandacht geschonken wordt aan het sociale leven en aan bijvoorbeeld denken om ouderen.”

Quick wins

De input heeft ook al gerealiseerd in enkele ‘quick wins’, betaald uit het wijkbudget voor 2017. Zo verzorgde Alfons zelf al bootcamps voor kinderen uit de wijk, wordt in samenwerking met De Bolster gewerkt aan een oplossing voor de zogenoemde ‘snoeproute’ in de wijk, wordt het slechts één stoeptegel brede wandelpad in het Hendrik de Vriesplantsoen verbreed en is het initatief genomen voor een kindvriendelijk fietsparcours.

Vragen

De begroting voor 2018 is nog niet vastgesteld. Eerst, na de zomervakantie, is er dus nog een reeks wijkbijeenkomsten, waarna het proces wordt afgesloten met een inloopmarkt (ook online), waar wijkbewoners hun voorkeuren voor de verschillende plannen kenbaar kunnen maken. In de tussentijd kunnen wijkbewoners met vragen terecht bij Innovatiewerkplaats Helpman/ De Wijert in de Van Schedelstraat, waar bijna altijd een ingevoerde te vinden is. Bovendien wordt hier elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur gehouden. De wijkbegroting wordt in november definitief.