Hanzehogeschool Groningen investeert extra in kwaliteit onderwijs en onderzoek

GRONINGEN - De Hanzehogeschool Groningen gaat het komende jaar ruim 20 miljoen euro extra investeren in de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek, personeel, ICT en huisvesting. De hogeschool heeft dit vastgelegd in de begroting voor 2017/2018.

Hanzehogeschool Groningen investeert 5,6 miljoen euro extra in vernieuwen en uitvoeren van onderwijs. Daarnaast gaat er 2 miljoen euro naar het Strategisch fonds voor school-overstijgende strategische projecten en programma’s, 1 miljoen euro extra naar personeelsbeleid en 1,7 miljoen euro extra naar ICT en huisvesting. Ook wordt 10 miljoen extra geïnvesteerd in huisvesting, met name in de nieuw- en verbouw van Zernikeplein 7.

Investeren voor de toekomst

De hogeschool stelt met deze investeringen vooruit te lopen op de opbrengsten van het leenstelsel dat vorig jaar is ingevoerd. "Hiermee voldoen we aan het verzoek van minister Bussemaker (OCW) om de huidige studenten te laten profiteren van de opbrengsten van het leenstelsel, die vanaf 2018 binnenkomen." Met deze investeringen komt de begroting uit op een tekort van 3 miljoen euro op een totale begroting van 255 miljoen euro. De financiële positie van de Hanzehogeschool is zodanig goed dat ze deze voorfinanciering kan doen.