Bijeenkomst over coöperatieve wijkraad in de Oosterparkwijk

GRONINGEN - Bij Jongerencentrum OosterParkwijk in Groningen wordt dinsdag 11 juli een bijeenkomst gehouden over de coöperatieve wijkraad.

De Oosterparkwijk is de eerste wijk in Nederland die een coöperatieve wijkraad krijgt, naar voorbeeld van Londen. In de coöperatieve wijkraad nemen wijkbewoners samen met raadsleden beslissingen over onderwerpen in en van de wijk. De coöperatieve wijkraad wordt in het najaar samengesteld. Elf wijkbewoners krijgen een plek. Een loting gaat bepalen wie dat zijn. Uiteindelijk vormen de wijkbewoners samen met zes raadsleden de wijkraad. Daarnaast komt er een wijkpanel met vierhonderd bewoners. Dit panel denkt mee met de wijkraad.

Experiment

De coöperatieve wijkraad is een experiment van de gemeente Groningen en is geïnspireerd op ervaringen in Londen. Het is onderdeel van de Democratic Challenge van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt het experiment met veel belangstelling. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt het verloop en de resultaten van het experiment.

Wijkbijeenkomst

De Bouwgroep, die de komst van de coöperatieve wijkraad voorbereidt, heeft de bijeenkomst van 11 juli georganiseerd om de inwoners te informeren en met hen in gesprek te gaan over deze nieuwe vorm van democratie. De Oosterparkers kunnen ook workshops volgen en alvast een boodschap meegeven voor de wijkraad. Verder is er eten, livemuziek, een babbelbox en komt burgemeester Peter den Oudsten even langs. De wijkbijeenkomst duurt van 17.00 tot 20.00 uur. Meer informatie: www.cooperatievewijkraad050.nl.