Noorderpoort en Alfa-college trekken samen op in educatie en inburgering

GRONINGEN - De ROC's Noorderpoort en Alfa-college hebben woensdag de intentieverklaring 'Educatie en Inburgering' ondertekend.

Hierin delen zij hun visie op hun trajecten op het gebied van inburgering, educatie en Entree NT2, teneinde samen de kwaliteit van de deze trajecten te bewaken en verder te verbeteren met aandacht voor de cursist.

Doelmatigheidsoverwegingen

Alfa-college en Noorderpoort werken al langere tijd intensief samen op het gebied van deze trajecten. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen pakken ze de randvoorwaarden voor de trajecten gezamenlijk op. "Wet- en regelgeving veranderen heel snel en we hoeven ons niet apart te verdiepen in de materie", verklaart Corine Rockers, projectleider Educatie & Inburgering bij het Alfa-college. De beide ROC's houden er zo een efficiënte werkwijze op na. "We houden elkaar op de hoogte en we versterken elkaar", zegt Rockers.

Intentieverklaring

Om die goede samenwerking te bekrachtigen en in de toekomst te versterken, zetten Wim Moes, voorzitter van het college van bestuur van het Alfa-college en diens collega Rob Schuur van Noorderpoort hun handtekening onder de intentieverklaring. Zo kunnen ze ook aan de omgeving, zoals gemeenten en andere opdrachtgevers, laten zien dat de beide mbo-instellingen goed samenwerken. Dankzij de korte lijnen tussen Noorderpoort en het Alfa-college kan expertise binnen deze samenwerking behouden en verbeterd worden. Ook de korte lijnen met de mbo-opleidingen kunnen hiervoor ingezet worden. "Wij hebben alle expertise zelf in huis en het is onze intentie om de banden binnen de verschillende trajecten nauw te houden", zegt Rob Schuur.