B en W van Groningen stellen nieuwe buurt- en straatnamen vast

GRONINGEN - B en W van Groningen hebben enkele nieuwe buurt- en straatnamen vastgesteld. In Helpman gaat het om het Engelse Park. In Meerstad zijn Groenewei en De Zeilen twee nieuwe buurten. Deze benamingen verwijzen, net als de bijbehorende straatnamen, rechtstreeks naar de historie van de betreffende gebieden.

Op de plek van de voormalige rijkskantoren langs Engelse Kamp worden ongeveer honderd nieuwe woningen gerealiseerd, in een groene omgeving nabij het Sterrebos en het toekomstige Zuiderplantsoen. B en W vinden Engelse Park een daarbij passende naam. Bijvoorbeeld omdat op deze plek in de Eerste Wereldoorlog een barakkenkamp voor Engelse militairen gevestigd was. Maar ook omdat het aanpalende Sterrebos in de loop der tijd is uitgegroeid tot een voorbeeldig Engels landschapspark. Op de locatie komt één nieuwe weg waarlangs de woningen komen te liggen. Deze weg – Engelse Park - wordt aan de westzijde aangesloten op de bestaande Engelse Kamp.

Groenewei

In Meerstad zijn twee nieuwe buurten in ontwikkeling, waarvoor nu namen noodzakelijk zijn. De één ten oosten van Klein Harkstede, de ander aan de oostzijde van Tersluis. De buurt bij Klein Harkstee gaat Groenewei heten. Met de nadruk op de eerste lettergreep. De naam is ontsproten aan het groene weidelandschap dat kenmerkend is voor dit deel van Groningen. De straatnamen in Groenewei krijgen namen van rundvee-rassen die ook op de weiden ter plaatse eeuwenlang hebben gegraasd. Sommige daarvan worden steeds zeldzamer. Er is gekozen voor namen als Blaarkop, Lakenvelder, Witrik, Brandrood, Roodbont, Holsteiner, Rode Geus, Hooglander en Simmentaler.

De Zeilen

In De Zeilen, aan de oostkant van Tersluis, is de blik gericht op het water van het Woldmeer. De naam roept associaties op met zon, frisse wind en plezier op en aan het water en ook met de rijke scheepvaarthistorie van Groningen. Voor de straatnamen in het deel van De Zeilen dat direct aan het water ligt, kiezen B en W voor in Groningen veel gebouwde scheepstypes als Koftjalk, Steilsteven, Galjoot, Klipperaak, Jaagschuit, Kustvaarder en Snik. Voor het noordelijk deel van De Zeilen, tussen de Vossenburglaan en het Slochterdiep, gaat het om soorten zeilen, zoals Bezaan, Breefok, Bramzeil, Bolle Jan, Bovengrietje, Buitenkluiver en Halfwinder.