'Rekeningdag' voor gemeenteraad Groningen

GRONINGEN - De vijf commissies van de gemeenteraad van Groningen vergaderen woensdag 5 juli over de gemeenterekening over het jaar 2016. De eerste commissie op deze ‘Rekeningdag’ begint om 10.00 uur. De laatste commissie vergadert tot 22.30 uur.

In de gemeenterekening 2016, ook wel de jaarrekening genoemd, leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over het bestuur van de gemeente Groningen in het afgelopen kalenderjaar. Dan gaat het over beleid: is gebeurd wat in de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentebegroting staat? En het gaat over geld: is binnengekomen en uitgegeven wat bij de begroting was bedacht?

Controlerende taak

De gemeenterekening 2016 komt woensdag 12 juli nog eens aan de orde, maar dan tijdens een aparte raadsvergadering vanaf 16.30 uur. Die gaat helemaal over de gemeenterekening. Dan kunnen de politieke partijen in de raad ook moties indienen waarover de gemeenteraad gaat stemmen. Aan het eind van deze ‘Rekeningraad’ is het de bedoeling dat de raad de gemeenterekening vaststelt. Hiermee geeft de raad invulling aan zijn controlerende taak van het gemeentelijke beleid en de resultaten.

Trots op WIJ-teams

“We zagen in belangrijke mate kans voorgenomen plannen en beleid uit te voeren met overwegend goed resultaat”, zeggen B en W over de jaarrekening. Ze zijn bijvoorbeeld trots op de elf WIJ-teams die in de loop van vorig jaar actief zijn geworden in de stad. De gemeente boekte uiteindelijk een positief resultaat van 1,3 miljoen euro op de jaarrekening.

Afkeurende verklaring accountant

De nieuwe accountant is van plan een afkeurende verklaring af te geven bij deze gemeenterekening. Dat heeft vooral te maken met technische bevindingen. Volgens de accountant is geen geld verdwenen, maar is de technische verwerking in de jaarrekening niet volgens de regelgeving gebeurd. Volgens B en W is de financiële beheersing op orde. ”Ook hebben we een gezonde, financiële huishouding.” Veel zaken die de accountant constateerde zijn inmiddels opgelost of worden dit jaar opgelost, stellen B en W. Ze beschouwen deze afkeurende verklaring van de accountant als een eenmalig voorval dat volgend jaar niet meer aan de orde is.

Live

De raadscommissievergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt. Ze zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.raadsinformatie.nl. De jaarrekening is te vinden op groningen.jaarverslag-2016.nl.