Noordelijk Belastingkantoor heft en int vanaf 1 januari 2018

GRONINGEN - Wethouder Ton Schroor van Groningen, Bé de Winter van Wetterskip Fryslân, Eisse Luitjens van Noorderzijlvest en Jan Batelaan van Hunze en Aa's hebben maandag de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het Noordelijk Belastingkantoor ondertekend. Hiermee is deze nieuwe belastingorganisatie officieel opgericht.

In de GR leggen de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen de afspraken vast over hun samenwerking in het Noordelijk Belastingkantoor. De ondertekening vond plaats in het pand aan de Trompsingel 29 in Groningen, waar het kantoor gehuisvest gaat worden.

Heffen en innen

Het Noordelijk Belastingkantoor gaat vanaf 1 januari 2018 de gemeentelijke en waterschapsbelastingen heffen en innen en de Wet WOZ uitvoeren. In eerste instantie voor zijn oprichters. Vanaf 2019 kan het kantoor ook andere gemeenten in Noord-Nederland faciliteren.

Gecombineerd aanslagbiljet

Inwoners van de gemeente Groningen krijgen straks één gecombineerd aanslagbiljet voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. De inwoners van het werkgebied van de waterschappen buiten de gemeente Groningen krijgen vanaf 2018 hun aanslag waterschapsbelastingen van het Noordelijk Belastingkantoor.

Voordelen van de samenwerking

De samenwerking levert de oprichters een forse besparing op: op jaarbasis 1,9 miljoen euro. Door de krachten te bundelen kan volgens de oprichters bovendien meer kwaliteit geboden worden. Ook biedt de nieuwe organisatie meer ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.

Nieuwe organisatie

De gemeente, de waterschappen en Hefpunt (de huidige uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen) werken op dit moment aan de opbouw van de nieuwe organisatie. Alle belastingmedewerkers van Hefpunt en de gemeente Groningen gaan mee naar het Noordelijk Belastingkantoor.