UMCG brengt informatiebrochure 'Terugvalpreventie Depressie' uit

GRONINGEN - De Depressiestudie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft vrijdag een informatiebrochure uitgebracht, getiteld: 'Terugvalpreventie Depressie'.

De brochure is tot stand gekomen naar aanleiding van de landelijke publieksdag op 20 mei in Zeist, die georganiseerd was door de Depressie Vereniging, de Depressiestudie van het UMCG en de Universiteit Utrecht. Op deze publieksdag kwamen wetenschappelijke inzichten en ervaringsverhalen aan bod rond het thema: 'Depressie voorkomen: wat werkt voor jou?.

Terugval na depressie

Terugval na depressie is een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat je na één depressie al 40 tot 60 % risico loopt op een nieuwe depressie. Na twee depressies is dat al 60 % en bij drie of meer perioden 90 %. Er zijn effectieve methoden om terugval te verminderen, zoals het doorgaan met slikken van antidepressieve medicatie of het volgen van een preventieve psychologische training of therapie. Uit ledenonderzoek van de Depressie Vereniging blijkt echter dat meer dan de helft van de mensen die hersteld zijn van een depressie tijdens hun behandeling niet voldoende worden ingelicht over preventiemogelijkheden.

Voorkomen van een nieuwe depressie

In de brochure worden verschillende methoden voor het voorkomen van een nieuwe depressie besproken die wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken zijn, zoals preventieve cognitieve therapie, mindfulness based cognitieve therapie en het doorgaan met slikken van antidepressieve medicatie. Ook wordt aandacht besteed aan het afbouwen van antidepressiva. Veel mensen willen niet langere tijd antidepressiva gebruiken, maar afbouwen lijkt vaak moeilijker dan gedacht.

Zingeving, leefstijl en lotgenotencontact

Uit ervaringen van mensen die depressief zijn geweest, blijkt dat zij ook baat hebben bij het zich bezig te houden met zingeving, leefstijl (zoals sporten, eten & drinken) en lotgenotencontact. In de folder worden tenslotte lopende wetenschappelijke studies genoemd die onderzoek doen naar terugval en waar geïnteresseerden aan mee kunnen doen. De brochure is verkrijgbaar op www.depressiestudie.com/nieuws/downloads.