Expositie van portretten van mensen met dementie in UMCG

GRONINGEN - In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is donderdag de expositie 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Portretten van mensen met dementie' geopend. 

Studenten van Academie Minerva maakten drie maanden lang wekelijks portretten van mensen met dementie. De portretten zijn ontstaan door contact te maken, te observeren, de ander in de ogen te kijken en te luisteren. De tentoonstelling biedt een blik in de verwarrende wereld van dementie, door de ogen van de kunststudenten Marianne Brouwer, Jurjen Galema, Saskia Reijnders, Asa Scholma en Jedidja Smalbil.

Onderwijs- en onderzoeksproject

Het artistieke proces binnen deze bijzondere sociale context is gemonitord en onderzocht door het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen. Het is zowel een onderwijs- als een onderzoeksproject, waarbij beeldend kunstenaar en Minerva-docent Herman van Hoogdalem en lector dr. Anke Coumans onderzoeken wat het voor een kunstenaar betekent om de dementerende medemens te portretteren. Op deze wijze heeft het project 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet' meerdere keren plaatsgevonden in Groningen. Eerst in ‘t Blauwbörgje van Dignis (2015), daarna in De Brink van ZINN (2016) en het afgelopen jaar binnen Het Odensehuis, een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.

Thomassen à Thuessink

De expositie is georganiseerd door het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink (TàT), een samenwerkingsverband van Academie Minerva, het Groninger Museum, het Drents Museum, Kunstruimte Wagemans en het UMCG. De expositie in de Fonteinstraat van het UMCG loopt tot en met 24 september.