Buurtlabel Veilig Verkeer voor MEER-dorpen

ENGELBERT - Wijkwethouder Mattias Gijsbertsen heeft woensdag in Engelbert verkeersborden, gemaakt door leerlingen van basisschool De Driebond, onthuld. Verder reikte Robin Inpijn van Veilig Verkeer Nederland (VVN) het buurtlabel Veilig Verkeer uit aan de werkgroep Verkeersveiligheid van Belangenvereniging MEER-dorpen.

In de MEER-dorpen (Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan) wordt stelselmatig te hard gereden. Uit door VVN uitgevoerde snelheidsmetingen bleek dat in de 30-kilometerzone op de Middelberter- en de Engelberterweg meer dan 95 procent te hard rijdt. Bijna veertig procent rijdt harder dan 50 kilometer per uur. Er waren zelfs uitschieters van 108 kilometer per uur. Een door de werkgroep, in samenwerking met VVN, uitgeschreven enquête wees vervolgens uit dat driekwart van de bewoners zich als fietser onveilig voelt op de Engel- en Middelberterweg, en zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid in de MEER-dorpen.

Acties

De werkgroep is daarop samen met VVN aan de slag gegaan met het plannen van verschillende acties om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de dorpen. Een aantal van deze acties wordt in samenwerking met de OBS De Driebond uitgevoerd. Zo hebben de schoolkinderen zelf verkeersborden ontworpen. Op deze manier vragen de kinderen op een creatieve manier aandacht voor de verkeersveiligheid in hun dorp. In de maanden juli en augustus worden de kindertekening tentoongesteld in de kerk van Engelbert. Recent werden de scholieren, opnieuw in samenwerking met VVN, op een remwegdemonstratie getrakteerd. En binnenkort worden er 30 kilometer per uur-stickers uitgedeeld. Bewoners kunnen deze op hun kliko’s plakken.

Buurtlabel Veilig Verkeer

De vorig jaar opgerichte werkgroep Verkeersveiligheid werd voor zijn inspanningen voor de verkeersveiligheid in de MEER-dorpen beloond met het buurtlabel Veilig Verkeer van VVN. Voor dit label komen bewonersgroepen in aanmerking die structureel werken aan de verkeersveiligheid in de buurt, wijk of dorp. De toekenning van dit label betekent niet dat een buurt 100 % verkeersveilig is, maar dat buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen hebben geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk te maken. De bewonersgroep in de MEER-dorpen heeft de intentie om gedurende een periode van drie jaar minimaal één maal per jaar een buurtactie te organiseren. Hiermee wordt een duurzame verkeersveilige buurt beoogd.