Minder wegverkeerslawaai in Groningen

GRONINGEN - Het verkeerslawaai in Groningen is de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen. Telde Groningen in 2001 bijna 4000 woningen met een hoge geluidsbelasting - 65 decibel (dB) of meer - is dit aantal nu gereduceerd tot 1800 woningen.

Dat blijkt uit de nieuwe geluidkaarten van de gemeente Groningen. Daarop is aan de hand van kleuren te zien hoe hoog de geluidbelasting is op de gevels van woningen. Voornaamste oorzaak van de daling is de ruime toepassing van stil asfalt.

Geluidkaart voor omgevingslawaai

Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners moeten iedere vijf jaar geluidkaarten voor omgevingslawaai vaststellen. Die kaarten geven de geluidbelasting door wegverkeer, spoorwegen en industrie op gevels van woningen en andere objecten aan.

Stil asfalt

De nieuwe geluidkaarten zijn gebaseerd op de verkeerssituatie in 2016. Op de zogeheten verschilkaart 2011-2016 is met kleuren aangegeven waar en in welke mate het wegverkeerslawaai sinds 2011 is toe- of afgenomen. Op die verschilkaarten is het resultaat van de toepassing van stil asfalt goed te zien. Langs drukke stadswegen met dit asfalt zijn er vrijwel geen woningen meer met een geluidbelasting van 65 dB of meer. Ook het verkeerslawaai van de oostelijke ringweg is aanzienlijk afgenomen dankzij een nieuw wegdek van zeer stil asfalt.

Afname hinder

Het aantal inwoners dat hinder ondervindt van wegverkeerslawaai is in de afgelopen vijf jaar met een kwart afgenomen. Het aantal inwoners dat last heeft van een slaapverstoring door wegverkeerslawaai daalde met 20 procent.

Actieplan

Burgemeester en wethouders van Groningen zullen het bestaande actieplan wegverkeerslawaai op basis van de nieuwe geluidkaarten actualiseren en een nieuw actieplan voorbereiden voor de periode 2018-2023. Dit nieuwe plan zal begin 2018 ter inzage worden gelegd. De geluidkaarten 2016 zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/geluidkaarten.