Achttien nieuwe deelnemers routekaart 'Groningen Energieneutraal 2035'

GRONINGEN - Achttien nieuwe partijen hebben donderdag tijdens het TransFuture Festival op EnTranCe in Groningen de routekaart 'Groningen Energieneutraal 2035' ondertekend.

Dit zijn de bedrijvenverenigingen West, VBZO, VBNO en Groningen City Club, ICT-bedrijf Bossers & Cnossen, Engie, Groningen Woont Slim, Holthausen, Noordlease, OV-bureau Groningen-Drenthe, Pathé Groningen, Progress Events, SKSG Kinderopvang, Solarfields, Solidus Solutions, Sustainable Buildings, TCN Datahotels en Waterschap Noorderzijlvest. De woningcorporaties Patrimonium, Nijestee, Lefier en De Huismeesters, de gemeente Groningen (Gresco), de provincie Groningen, Martini Ziekenhuis, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Alfa-college, Noorderpoort, Attero, Enexis, FC Groningen, Gasterra, Gasunie, Grunneger Power, Suikerunie, Waterbedrijf Groningen en Warmtestad namen in 2016 al deel aan de routekaart ‘Groningen Energieneutraal 2035’.

8,1 % hernieuwbare energie

De (nu) 39 Groninger organisaties en bedrijven van deze routekaart staan samen voor 8,1 % hernieuwbare energie in 2020. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. De routekaart werd in 2016 ontwikkeld en geeft aan welke maatregelen de partners de komende jaren voor hun eigen onderneming nemen.

Versnelling concrete energieprojecten

“De partners wisselen kennis en ervaringen uit, wat zorgt voor versnelling van concrete energieprojecten. Dat zorgt voor kennisontwikkeling en een economische stimulans", stelt wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen. "Bedrijven en organisaties zijn van harte uitgenodigd om zich bij de routekaart aan te sluiten. De partners vertegenwoordigen op dit moment 38 % van het energieverbruik in de stad.” In het eerste jaar boekten de partners gezamenlijke resultaten bij de versnellingstafels over biomassa, warmtepompen en groene gevels.

Gronings Bod

Ondanks de inspanningen van deze 39 organisaties blijft het aandeel hernieuwbare energie nog onder de 10 % steken. Om te kunnen versnellen werken provincie en gemeente Groningen momenteel samen aan een ‘Gronings Bod’ om het kabinet op te roepen om meer aandacht aan de energietransitie te besteden. Groningen wil graag een test-regio worden voor nieuwe energievormen. “Groningen als ‘het groene stopcontact van Nederland'", zo luidt het bod, weet commissaris van de koning René Paas. De energiegegevens van de deelnemende partijen staan op www.groningenenergieneutraal.nl/energiemonitor.