Slimme Fietsroute West van Hoofdstation naar Jaagpad

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen vragen de gemeenteraad ermee in te stemmen de Slimme Fietsroute West vanaf het Hoofdstation via de Paterswoldseweg, de Eendrachtskade NZ en de Herman Colleniusstraat naar de Wilhelminakade te laten lopen. Daar moet de route aansluiten op het Jaagpad.

De keuze voor dit traject is gemaakt in samenspraak met wijkraden en omwonenden. Daarbij zijn vier alternatieven beoordeeld op onder meer veiligheid, comfort en snelheid, het historische karakter van de wijken, de parkeercapaciteit en het groen langs de route. Omwonenden is bovendien gevraagd eventuele knel- en mogelijke verbeterpunten aan te geven.

Fysieke verbetermaatregelen

Met die input is een ontwerp gemaakt met fysieke verbetermaatregelen. Dit ontwerp richt zich voornamelijk op de herinrichting van de Herman Colleniusstraat, waar de bestrating zal worden aangepast. Verder kan voor het overgrote deel van de route gebruik gemaakt worden van de bestaande en toekomstige (fiets)infrastructuur.

Fietsstromen beter verdelen

Het instellen van Slimme Fietsroutes is één van de maatregelen uit de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 om de fietsstromen in de stad beter te verdelen. Voor de Slimme Fietsroute West is een budget van € 650.000 beschikbaar. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden nog dit najaar beginnen.