Hanze Team Groningen wint Hanseatic City Challenge

GRONINGEN - Het Hanze Team Groningen heeft de Hanseatic City Challenge gewonnen.

Deze Hanseatic City Challenge vond plaats tijdens de 37ste Internatione Hanzedagen in Kampen op 15 en 16 juni. Centrale vraag was hoe we onze Hanzesteden kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering?

Idee Hanze Team Groningen

Het Hanze Team Groningen won de challenge met het plan de sponswerking van gevels van gebouwen in Hanzesteden te vergroten. Door die sponswerking te vergroten wordt er volgens de studenten voor gezorgd dat het water langer vastgehouden wordt. Dit zorgt er op een creatieve manier voor dat er functies bijkomen, als: waterberging (opvang van water bij hevige neerslag voor drogere perioden), bewustwording van effecten van klimaatsverandering en kunst (beleving van Hanze-erfgoed). Bijkomend voordeel is dat het regenwater wordt opvangen en daarna gebruikt kan worden voor het voeden van planten in de stad of voor het schoonmaken van pleinen na bijvoorbeeld marktactiviteiten.

Team

Het Hanze Team Groningen bestond uit de studenten Julia, Jeroen en Casper. Zij studeren bij het lectoraat Ruimtelijke Transformaties van de Hanzehogeschool Groningen af op het onderwerp 'verbetering van het klimaat in steden'. Naast de studenten van de Hanzehogeschool bestond het Hanze Team Groningen uit een young professional van Vitens en een onderzoeker van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. De jury bestond uit afgevaardigden van de Rabobank, Tauw, BPD en gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.