Toe- en afrit Oosterpoort definitief dicht

GRONINGEN - De toerit van de zuidelijke ringweg (N7) bij de Oosterpoort in Groningen gaat maandag 26 juni 2017 definitief dicht. Eind juli wordt ook de afrit van de zuidelijke ringweg bij de Oosterpoort definitief afgesloten. Het verkeer kan voortaan gebruikmaken van de Europaweg. 

Combinatie Herepoort gaat vanaf maandag 26 juni voorbereidingen treffen voor werkzaamheden in de treinvrije periode - van 6 augustus tot en met 14 augustus. In deze periode rijden geen treinen tussen Groningen en Assen. De aannemer kan dan aan de slag ter hoogte van de spoorwegovergang Esperantostraat. Ter voorbereiding daarvan inventariseert de aannemer de weggebonden kabels en leidingen en plaatst barriërs met geluidschermen aan de bovenkant van de toerit. Voor en tijdens de treinvrije periode worden ook werkzaamheden verricht aan de bestaande geluidschermen. Deze worden voor een deel verwijderd.

Capaciteit Europaplein

Het verkeer dat gebruik maakte van de toerit Oosterpoort, kan voortaan via de Europaweg rijden. De Europaweg heeft naar verwachting voldoende capaciteit voor het extra verkeer. Het Europaplein blijft echter een druk punt in de spits. Daarom test Groningen Bereikbaar diverse maatregelen om hier tot een optimale doorstroming te komen. Onder andere door het anders afstellen van verkeerslichten. Later in de zomer worden aanvullende maatregelen getest op de Europaweg.

Afrit Oosterpoort

De afrit van de N7 naar de Oosterpoort is vanaf maandag 31 juli definitief afgesloten voor alle verkeer. Combinatie Herepoort gaat ook hier voorbereidingen treffen voor de treinvrije periode. Ook het verkeer dat van deze afrit gebruik maakt, kan voortaan via de Europaweg rijden.

Esperantostraat

De Esperantostraat (het gedeelte over het spoor) is in verband met de werkzaamheden bij de afrit van maandag 31 juli tot en met 14 augustus afgesloten. Ook hier worden werkzaamheden aan de bestaande geluidsschermen verricht. Ter hoogte van de H.L. Wichersstraat en in het Oude Winschoterdiep wordt gewerkt aan het moer- en persriool. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Zuidelijke ringweg verdiepte

Op de plek waar nu de toe- en afrit Oosterpoort liggen, wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. Over het verdiepte weggedeelte worden drie 'deksels' gelegd. Hier bovenop komt een nieuw groen gebied: het Zuiderplantsoen.