Lustrumeditie Zomerschool Noorderpoort

GRONINGEN - De locatie Pop Dijkemaweg 88 in Groningen is van 3 tot en met 11 juli toneel van de Zomerschool van Noorderpoort. De Zomerschool is bedoeld om kennis bij te spijkeren, of om een achterstand in te halen, van de vakken Nederlands, Engels en rekenen.

De Zomerschool van Noorderpoort beleeft dit jaar haar lustrumeditie. De Zomerschool is in 2013 in het leven geroepen voor nieuwe en bestaande studenten van Noorderpoort die moeite hebben met rekenen of taal.

Examenvakken

De algemene vakken rekenen, Nederlands en Engels zijn examenvakken en dienen door de studenten met goed gevolg afgerond te worden. Op de Zomerschool volgen studenten een cursus van zeven dagdelen; van 09.00 uur tot 13.30 uur. Zowel toekomstige als huidige mbo-studenten van Noorderpoort kunnen zich aanmelden voor de Zomerschool. Er wordt gewerkt in kleine groepen; maximaal vijftien studenten. Hierdoor kunnen docenten veel persoonlijke aandacht geven en is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Verder garandeert Noorderpoort volop mogelijkheid om goed te oefenen.

Aanmelden

Binnen de Zomerschol worden drie groepen onderscheiden: één voor Rekenen, één groep voor Nederlands en ook één groep voor Engels. Aan het einde van de cursus ontvangen de studenten een certificaat. Toekomstige en huidige studenten van Noorderpoort die moeite hebben met rekenen, Nederlands of Engels kunnen zich vóór 23 juni 2017 aanmelden bij Sietse Durkstra. Deelname aan de cursus is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij voldoende interesse wordt ook op een van de Noorderpoortscholen in de provincie een Zomerschool georganiseerd.