De Werkplaats: vernieuwende werkvoorziening in Groningen

GRONINGEN - Wethouder Roeland van der Schaaf van Groningen opent vrijdag 16 juni De Werkplaats, een vernieuwende werkvoorziening aan de Duinkerkenstraat in Groningen.

De Werkplaats is onderdeel van het project ‘Niemand op de bank’, een vijftal projecten waarin de gemeente Groningen een aandeel heeft. Van der Schaaf: "We willen een sluitende aanpak bieden voor jongeren die vanuit het onderwijs doorstromen naar werk. Dit om te voorkomen dat deze jongeren in kwetsbare posities uit beeld raken en kansen mislopen." De Werkplaats biedt relatief korte maar zeer persoonlijke begeleiding: onder het motto: ‘3 leerdoelen in 3 maanden’.

Route Arbeid

Doel is het voorbereiden van de jongeren in de leeftijd tot 28 jaar vanuit Route Arbeid op bemiddeling naar betaalde (afspraak)banen of dagbesteding. Route Arbeid is een methodiek voor jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Zij stromen rechtstreeks, met begeleiding, door van school naar een (afspraak)baan. In Route Arbeid werken alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe, het UWV, de scholen voor PrO/VSO en MEE samen.

Arbeidsfit

Na drie maanden is de kandidaat ‘arbeidsfit’, gewend aan het arbeidsritme en bekend met werknemersvaardigheden. Uitstroom naar een (afspraak)baan kan binnen verschillende branches. Het totale voorbereidingstraject duurt drie maanden: na zes werkweken volgt een tussenevaluatie, na twaalf werkweken de eindevaluatie. Behalve op de drie leerdoelen wordt vooral ingezet op wat voor een jongere haalbaar is met de aanwezige kwaliteiten en is maatwerk en begeleiding van groot belang.

Samenwerkingsverband

De Werkplaats is een gezamenlijk initiatief van verschillende instellingen met het doel om zorg, onderwijs en arbeid op elkaar aan te laten sluiten. De partners willen de doelgroep perspectief bieden door een passende voorziening te creëren. Partners in De Werkplaats zijn, naast de gemeente Groningen, zorginstelling Philadelphia, Huis voor de Sport Groningen, Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding, Toentje Groenvoorziening, WerkPro en Move2Work.