Beno Hofman schrijft boek over Sint Anthony Gasthuis

GRONINGEN - Bij In Boekvorm Uitgevers verschijnt zaterdag 10 juni het boek 'Sint Anthony Gasthuis Groningen 1517-2017 - Vijf eeuwen geborgenheid'. Dit boek is geschreven door de Groninger stadshistoricus Beno Hofman.

Het Sint Anthony Gasthuis aan de Rademarkt in Groningen is een gasthuis dat vijf eeuwen veiligheid en geborgenheid heeft geboden aan velen, maar ook dienstdeed als ‘burgerpesthuis’ en ‘dolhuis’. Het is in 1517 gesticht met als doel armen en zieken op te vangen. Anno 2017 is het een oase van rust en een geliefde woonplek voor jong en oud.

Jubileum

Meer dan een ‘geschiedkundige schets’ van het gasthuis bestond er tot op heden niet. Het jubileum - het Sint Anthony Gasthuis viert het vijfhonderdjarig bestaan zaterdag 10 juni - was voor de voogdij aanleiding om stadshistoricus Beno Hofman te vragen in de geschiedenis van dit gasthuis te duiken. Dat heeft Hofman gedaan. Mede op zijn initiatief heeft de gemeente Groningen zelfs een bouwhistorisch onderzoek laten doen waaruit nieuwe historische feiten naar voren zijn gekomen.

Rijk geïllustreerd boek

Het resultaat van het bouwonderzoek en van de verdere speurtocht van Beno Hofman naar de geschiedenis van het gasthuis zijn verwerkt in het rijk geïllustreerde boek 'Sint Anthony Gasthuis Groningen 1517-2017 – Vijf eeuwen geborgenheid'.

Beno Hofman

Beno Hofman (1954) is historisch onderzoeker en publicist. Op zijn naam staan vele boeken, artikelen, radio- en televisieprogramma’s over de geschiedenis van Groningen. Sint Anthony Gasthuis Groningen 1517-2017 Vijf eeuwen geborgenheid ISBN 978-90-77989-89-0