Thuis in Stad: onderzoek naar nieuwe woonvormen in Groningen

GRONINGEN - Studenten van de Academie van Bouwkunst van de Hanzehogeschool Groningen doen onder de noemer 'Thuis in Stad' onderzoek naar nieuwe woonvormen in de stad.

Ze gaan daarbij met Stadjers in gesprek over hun wensen en behoeftes. De studenten zijn hiervoor drie zaterdagen juni aanwezig bij het op dit onderwerp ingerichte Tschumipaviljoen aan het Hereplein.

Meedenken

Hoe kunnen architecten van de toekomst zich voorbereiden op toekomstige woonbehoeftes van inwoners van de stad Groningen? Iedere Stadjer, jong en oud, is van harte welkom in het paviljoen om mee te denken over welke faciliteiten noodzakelijk zijn, welke eventueel gedeeld kunnen worden en wat een nieuwe vorm van wonen kan zijn.

Online enquête

Mensen die niet langs kunnen komen maar wel mee willen denken, kunnen vanaf zaterdag 8 juni een online enquête in te vullen op archincubator.nl/thuisinstad/. De eerste uitkomsten van het onderzoek worden tijdens de Dag van de Architectuur op 23 en 24 juni gepresenteerd in het Tschumipaviljoen. Met deze uitkomsten gaan de studenten verder aan de slag. In de zomer van 2018 zullen de ontwerpen te zien zijn tijdens een expositie in het Groninger Museum.

Tschumipaviljoen

Studenten van de Academie van Bouwkunst hebben een installatie gebouwd op, rond en in het Tschumipaviljoen. Deze installatie markeert de start van het onderzoek 'Thuis in Stad'. De installatie is hier van 10 tot en met 24 juni te zien.