Enquête naar burgerbetrokkenheid in Stad

GRONINGEN - Heeft de Stadjer voldoende invloed op het beleid van de gemeente? Staat de gemeente open voor initiatieven vanuit de stad? Wat kan er beter aan de manier waarop de gemeente inwoners bij het beleid betrekt?

Dat zijn enkele vragen in de online enquête ‘Burgerbetrokkenheid’ op de website www.betrokkengroningen.nl. De enquête is onderdeel van het onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamercommissie naar burgerbetrokkenheid bij het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan.

Adviseren

De Rekenkamercommissie wil graag weten hoe de gemeente omgaat met betrokkenheid van inwoners in de wijk en stad. In de enquête kunnen de Stadjers hun ervaringen aangeven. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de Rekenkamercommissie de gemeente adviseren om het in de toekomst beter te doen.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Die commissie bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. Rond de gekozen onderwerpen stelt de commissie zich steeds de vragen: heeft het gemeentelijke beleid het gewenste effect gehad, heeft de gemeente het geld goed besteed en heeft de gemeente zich aan regels en besluiten gehouden? De laatste twee onderzoeken gingen over het armoedebeleid en passend onderwijs.