Symposium in Het Infrahuis voor mantelzorgers

GRONINGEN - In Het Infrahuis in Groningen wordt donderdag 6 oktober een minisymposium gehouden. Dit symposium gaat over de grenzen en dilemma's voor de mantelzorger na de invoering van de Wmo 2015 en de Wet langdurige zorg?

In 5 workshops wordt verkend hoe de samenwerking met mantelzorgers verloopt en wat de grenzen en dillema’s zijn. Het minisymposium, dat is georganiseerd door het Platform Hattinga Verschure, duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelding: www.sphv.nl.