Practoraat Automotive bij ROC Noorderpoort

GRONINGEN - ROC Noorderpoort installeert donderdag 15 juni Roeland Hogt als practor voor het practoraat Automotive. Daarnaast tekenen Noorderpoort, noordelijke truckdealers en brancheorganisatie Bovag het convenant Truck Academy.

Noorderpoort zet met het practoraat en de Truck Academy in op innovaties binnen de branche.

Practoraat

Een practoraat is een expertiseplatform dat is gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Doel van het practoraat Automotive is een 'toekomstbehendige' organisatie van het mbo-onderwijs te realiseren, zodat snel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Met het practoraat wordt onderzoek gedaan naar ontwikkelingen rondom producten, technologieën, het onderwijs en de praktijk in het vakgebied automotive.

Kenniscentrum

Noorderpoort Automotive ambieert met dit practoraat de regionale ontwikkeling en werkgelegenheid te versterken, en de verbinding te leggen met ontwikkelingen op landelijk niveau. Het practoraat versterkt daarmee ook de rol van Noorderpoort Automotive als kenniscentrum. Roeland Hogt houdt donderdag 15 juni zijn practorale rede ‘Automotive van nu en voor de toekomst'. Plaats van handeling is de locatie Noorderpoort Automotive & Logistiek aan de Bornholmstraat in Groningen.

Truck Academy

Bij die gelegenheid tekenen Noorderpoort, noordelijke truckdealers en brancheorganisatie Bovag ook het convenant Truck Academy. De Truck Academy streeft naar toponderwijs en naar een verbetering van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de praktijk. "Het is een samenwerking zoals een samenwerking hoort te zijn", stelt directeur Hans Leenes van Noorderpoort Automotive & Logistiek. "Dat maakt het heel interessant voor zowel het bedrijfsleven als voor het mbo-onderwijs. Niet alleen wordt het onderwijs op niveau gehouden, en zelfs naar een hoger plan getild, ook kan het bedrijfsleven gericht een deel van de activiteiten en technologische ontwikkelingen op laten nemen in het curriculum van de opleiding."