Groningen Bereikbaar, Arriva en OV-bureau stimuleren 'Anders Roosteren'

GRONINGEN - Middelbare en mbo-scholen in Groningen kunnen een financiële bijdrage krijgen als zij hun lesroosters zo aanpassen dat leerlingen buiten de ochtendspits reizen.

Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe stellen daarvoor gezamenlijk geld beschikbaar. Doel is minder volle bussen en treinen in de ochtendspits, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

Stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling 'Anders Roosteren' is deze maand van kracht geworden. Mbo- en vo-scholen kunnen een voorstel indienen om het rooster aan te passen voor een aantal klassen of leerlingen. Daarbij moeten de lessen voor 07.45 uur of na 09.00 uur beginnen. De financiële bijdrage aan de school is afhankelijk van het extra aantal leerlingen dat aantoonbaar buiten de spits kan reizen ten opzichte van het voorgaande schooljaar, tot maximaal 25.000 euro.

Ochtendspits ontlasten

Met deze regeling willen Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe scholen stimuleren anders te roosteren en daarmee de ochtendspits te ontlasten. Dit komt zowel de bereikbaarheid van Groningen als het reiscomfort van scholieren en andere reizigers ten goede. 'Anders Roosteren' zorgt bovendien voor een betere spreiding van de reizigers in het openbaar vervoer. Verder kan de regeling bijdragen aan minder volle fietspaden en autowegen in de ochtendspits.

35.500 scholieren in Stad

In de stad Groningen gaan circa 35.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs en het mbo. 66 % gaat tussen 07.00 en 09.00 uur naar school. 38 % van hen reist met de trein en bus. Met de regeling 'Anders Roosteren' willen de partijen 1,5 % van de bijna 25.000 reizende leerlingen uit de ochtendspits halen. Dat is 375 leerlingen per dag en 1875 per week. Vo- en mbo-scholen kunnen tot 1 januari 2018 een voorstel indienen bij Groningen Bereikbaar. De roosterwijziging kan dan nog in het schooljaar 2018-2019 van kracht zijn.