Groei Martini Ziekenhuis groter dan verwacht

Groningen - [caption id="attachment_71293" align="alignright" width="115"] Hans Feenstra. © Martini Ziekenhuis[/caption]

GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft in 2016 een omzetgroei van 4,8 % doorgemaakt ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het woensdag verschenen jaarverslag over 2016. Het financiële resultaat is daarmee uitgekomen op 4,76 miljoen euro. De groei heeft onder andere te maken met verschuivingen van zorg in de regio en het feit dat meer mensen steeds vaker voor het Martini Ziekenhuis kiezen. Bestuursvoorzitter Hans Feenstra: "De groei is groter dan dat je op basis van demografie en de landelijke trend zou verwachten, maar is goed te verklaren. In de provincie Groningen richt het Universitair Medisch Centrum zich steeds meer op de bij een academisch ziekenhuis passende zorg en zien we dat patiënten en huisartsen het Martini Ziekenhuis steeds vaker weten te vinden. Daar zijn we ook transparant over naar de zorgverzekeraars. Zij herkennen overigens deze verschuivingen en onze groei en verwerken dat in onze contracten."

Toenemende wachttijden

De groei heeft ook een keerzijde: het Martini Ziekenhuis heeft momenteel te maken met toenemende wachttijden. Feenstra: "We zijn nu met man en macht bezig die weer terug te dringen naar een acceptabel niveau. Dat duurt alleen even, want we moeten daarvoor onze capaciteit op sommige afdelingen uitbreiden en dat realiseer je niet van de ene dag op de andere. Voor de korte termijn is verruiming van openingstijden en overwerk het belangrijkst dat we kunnen doen."

Financiële positie verder versterken

Uit het Jaardocument blijkt ook dat het Martini Ziekenhuis de financiële positie verder heeft kunnen versterken. Het Eigen Vermogen is toegenomen en de solvabiliteit steeg naar 22,3 %, ruim boven de eis van de banken. De deelnemingen van het ziekenhuis (Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de Martini Apotheek) presteerden ook goed. Zij droegen €759.000 bij aan dit resultaat.