Noorderpoort krijgt subsidie voor ZorgTechnologiehuizen

GRONINGEN - Noorderpoort krijgt ruim acht ton uit het Regionaal Investeringsfonds voor het mbo. De subsidie is bedoeld voor ZorgTechnologiehuizen in Groningen en de regio.

De subsidieaanvraag van Noorderpoort is dinsdag 23 mei goedgekeurd door het ministerie van OC&W. Het totale budget voor het project bedraagt 2,6 miljoen euro.

ZorgTechnologiehuizen

Noorderpoort gaat met 28 samenwerkingspartners vier ZorgTechnologiehuizen inrichten in de provincie Groningen. Daarnaast wordt een practoraat opgestart dat onderzoek gaat doen naar technologische innovaties. Met dit project wil Noorderpoort als mbo-instelling, samen met zorg- en welzijnsinstellingen, technologiebedrijven, andere onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten, een bijdrage leveren aan de inzet en het gebruik van technologie in zorg en welzijn thuis.

Werknemers van de toekomst

In de regio's Noordoost- en Oost Groningen gaat de vergrijzing sneller dan in de rest van Nederland. Daar staat tegenover dat ouderen en chronisch zieken vaak zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en zelf de regie willen voeren over hun leven. Er zijn ook steeds meer technologische middelen om dit mogelijk te maken. Domotica maken wonen gemakkelijker, personenalarmering biedt veiligheid, elektronische medicatiedozen bevorderen gemak medicijn inname. Mbo-studenten van Noorderpoort zijn de werknemers van de toekomst die met voldoende kennis over de nieuwe mogelijkheden een bijdrage leveren aan deze zorgvernieuwing. Door de samenwerking met de partners in het project gaan zij al tijdens hun opleiding veel meer met deze innovaties werken en bijdragen aan verdere ontwikkeling.

ZorgTechnologiehuizen en een practoraat

Vanuit Campus Winschoten heeft Noorderpoort twee jaar geleden een ZorgThuis opgezet. Nu komen daar ZorgThuizen bij in Stadskanaal, Appingedam en Groningen. Het bestaande ZorgThuis in Winschoten wordt verder ontwikkeld. Studenten gaan samen met zorginstellingen en bedrijven onderzoek doen naar technologische innovaties in het practoraat met de werktitel Zorg & Ondersteuning Dichtbij. Hierbij wordt samengewerkt met het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool. De ZorgThuizen zijn plaatsen waar mensen voorlichting kunnen krijgen van studenten over mogelijkheden om langer veilig en gezond thuis te wonen.

Partners en financiering

De 28 samenwerkingspartners faciliteren door het project financieel te ondersteunen, expertise aan te bieden of materialen beschikbaar te stellen. De grootste partners in het project zijn zorg- en welzijnsinstellingen in de regio. Leveranciers van zorgtechnologie en de Health Hub in Roden zijn partners in de ontwikkeling van innovaties. Ook de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Groningen dragen bij. De Hanzehogeschool neemt deel in het practoraat en andere partners – en dat zijn er veel – dragen per locatie of voor meerdere locaties bij aan huisvesting, hulpmiddelen en deskundigheidsontwikkeling.