Javano Zwiers eerste kinderburgemeester van Groningen

GRONINGEN - De 11-jarige Javano Zwiers is de eerste kinderburgemeester van Groningen.

Jeugdwethouder Mattias Gijsbertsen maakte zaterdagmiddag in News Cafe Groningen de uitslag van de kinderburgemeester-verkiezing bekend én overhandigde de dolblije Javano de bij het kinderburgemeesterschap behorende oorkonde.

Kinderburgemeester

De kinderburgemeester is een initiatief van de stad Groningen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze te stimuleren na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de stad. De kinderburgemeester treedt in september in functie voor de periode van één schooljaar. Hij zal in die periode burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Mattias Gijsbertsen vergezellen tijdens representatieve taken. Verder wordt hij voorzitter van de Raad van Kinderen en krijgt hij de kans om ook zelf activiteiten te organiseren om zo zijn verkiezingsbelofte waar te maken.

Javano weet wat goed is

Javano won de verkiezing met de slogan: ‘Javano weet wat goed is voor elk kind’. De kinderburgemeester, leerling van OBS Karrepad, wil bereiken dat kinderen in Groningen meer gaan bewegen en minder gaan pesten. Daarbij wil hij er graag aan bijdragen dat kinderen met veel plezier naar school gaan en het leuk gaan vinden om te leren. In totaal brachten ruim vijfduizend Stadjers een stem uit.