Winnaars Spitsbattle pleiten voor anders roosteren

GRONINGEN - De studenten Mera Hofstra en Romy Vlegels, en de scholieren Timo Hakvoort en Jesse van der Zeijden hebben de Spitsbattle van Groningen gewonnen.

Hun oplossingen voor minder volle bussen en treinen in de Groninger ochtendspits waren alle gericht op het aanpassen van de roosters op school, waardoor minder scholieren en studenten in die spits op weg zijn. Daarmee wonnen zij 444 euro. Groningen Bereikbaar gaat met de onderwijsinstellingen in gesprek om deze oplossingen uit te voeren.

Anders roosteren

De winnaars pleiten dus allen voor anders roosteren. Hun uitwerkingen verschillen. Mera Hofstra, student Social Studies aan de Hanzehogeschool Groningen, stelt voor de verplichte lessen voortaan in de middag te houden en de niet verplichte lessen, zoals hoorcolleges, in de ochtend. Nu hebben zij en haar medestudenten geen andere keuze dan tijdens de spits te reizen omdat de verplichte lessen om 08.30 uur beginnen. Mera stelt bovendien voor de niet verplichte hoorcolleges op te nemen en deze opnames beschikbaar te maken voor studenten. Timo Hakvoort en Jesse van der Zeijden, 4 VWO-leerlingen van het Gomarus College, hebben een nieuw rooster ontworpen voor hun school: alle lessen beginnen na 10.00 uur. Door te werken met blokuren van vijftig en veertig minuten - aaneengesloten lessen in hetzelfde vak - zullen leerlingen niet later uit zijn. Het tweede lesuur kan 10 minuten korter, omdat geen tijd verloren gaat aan het wisselen van lokaal. Daarnaast kunnen docenten voor 10.00 uur ‘s vergaderen. Met deze oplossing kunnen alle leerlingen van het Gomarus College na de spits naar school reizen. Romy Vlegel, student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen, maakt onderscheid tussen studenten die buiten Groningen wonen en studenten die in Groningen wonen. De groepsindeling en roosters worden afgestemd op deze groepen: studenten die buiten Groningen wonen, worden in dezelfde groep(en) ingedeeld en hebben zoveel mogelijk aaneengesloten uren les na de ochtendspits. Studenten die in Groningen wonen hebben ook lessen tijdens de spits, zij kunnen met de fiets naar hun schoollocatie komen.

Duurzame gedragsverandering

De drie winnaars van de Spitsbattle werden donderdag, tijdens de derde Onderwijsdag Bereikbaarheid, gekozen. Zeven genomineerden pitchten daar hun oplossing voor jury en publiek. De jury lette niet alleen op originaliteit en uitvoerbaarheid. Ze vond het ook belangrijk dat de voorgestelde oplossingen een duurzame verandering van gedrag mogelijk maken. Door slim te roosteren gaan de winnende oplossingen volgens de jury niet ten koste van de onderwijstijd, terwijl wel minder scholieren en studenten in de ochtendspits reizen.

Spitsbattle

Onder de titel 'Spitsbattle' daagde Groningen Bereikbaar studenten, scholieren, docenten en andere medewerkers van Groningse onderwijsinstellingen in april uit een oplossing te bedenken voor het volle OV in de ochtendspits. Het liefst een oplossing die snel in te voeren is in Groningen, bijvoorbeeld op de school van de inzender. Groningen Bereikbaar ontving 82 inzendingen. De ideeën varieerden van andere lestijden, aanpassingen in de dienstregeling van de bus, aanpassingen aan het studentenreisproduct, plannen voor leen- en OV-fietsen en beloningssystemen om het OV in de ochtendspits te mijden. Ook kwamen ideeën binnen om de capaciteit van de bus en trein beter te benutten, zoals voorstellen voor minder zitplaatsen. Alle ideeën worden voorgelegd aan de onderwijsinstellingen en vervoerders. Als zij oplossingen willen uitwerken en uitvoeren, stelt Groningen Bereikbaar onder voorwaarden geld en mankracht beschikbaar.