Reparatie zuidelijke Oostersluisbrug in zomervakantie

GRONINGEN - De zuidelijke Oostersluisbrug in Groningen wordt in de periode 14 juli (20.00 uur) - 28 augustus (06.00 uur) gerepareerd. De zuidelijke brug is in deze periode gestremd voor het wegverkeer. Het verkeer kan wel gebruik maken van de noordelijke brug.

De zuidelijke brug bij de Oostersluis werd op 12 juli 2016 aangevaren door een binnenvaartschip. In de daarop volgende weken zijn tijdelijke herstelmaatregelen getroffen. Sindsdien kan het (lichtere) wegverkeer weer gebruik maken van de brug.

Definitieve herstelwerkzaamheden

Nu is de voorbereiding van de definitieve herstelwerkzaamheden in volle gang. De voorbereidingen bestaan onder ander uit het opstellen van een plan van aanpak voor het verwijderen en terugplaatsen van het brugdek, het opstellen en afstemmen van verkeersplannen en de detailplanning van de werkzaamheden. Het werk is eerder deze maand gegund aan Machinefabriek Rusthoven in Groningen. Het brugdek wordt in een werkplaats gerepareerd. Hierdoor kan hinder voor weg- en scheepvaartverkeer en omwonenden zoveel mogelijk beperkt worden.

Brugdek verwijderen en terugplaatsen

Het verwijderen van het brugdek duurt van vrijdag 14 juli 20.00 uur tot maandag 17 juli 06.00 uur. Het gerepareerde brugdek wordt tussen vrijdag 25 augustus 20.00 en maandag 28 augustus 06.00 uur teruggeplaatst. Mocht het te hard waaien om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, worden de werkzaamheden naar het daarop volgende weekend verplaatst. Tijdens beide weekenden is de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ter plaatse gestremd.