Toch fietstunnel bij Papiermolen in Aanpak Ring Zuid

GRONINGEN - De kans is groot dat in de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen toch een fietserstunnel wordt gerealiseerd bij De Papiermolen. Dit in plaats van een voetgangersbrug over de ringweg, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van omwonenden en de gemeente in vervulling. 

Dit heeft het projectbureau Aanpak Ring Zuid donderdag bekendgemaakt. In het geldende tracébesluit moet de fietstunnel in het verlengde van de Merwedestraat verdwijnen. Realisatie van een alternatieve tunnel op een acceptabele en veilige manier werd op basis van de tot nu toe beschikbare informatie en uitgangspunten niet mogelijk geacht.

Gemeente betaalt

Het nieuwe plan voor een fietstunnel is een van de resultaten van de vraag aan aannemer Combinatie Herepoort om met innovatieve ideeën te komen. In het voorstel van Combinatie Herepoort blijkt het toch mogelijk een fietstunnel in te passen, die voldoet aan de normstellingen van CROW voor fietscomfort, fiets- en sociale veiligheid. Dit komt onder andere doordat de Maaslaan iets wordt verlaagd. Met de projectpartners is afgesproken dat de gemeente de investeringskosten van € 3,25 miljoen voor haar rekening neemt, onder voorbehoud van instemming door de raad. Daarnaast vragen B en W € 750.000 aan de raad om de aantrekkelijkheid en sociale veiligheid van de fietstunnel verder te vergroten. Voor realisatie van de fietstunnel is een wijziging van het tracébesluit nodig.

Vier maanden meer tijd nodig

Een ander voorstel van Herepoort dat wordt uitgevoerd is een verbeterde vormgeving van vijf viaducten: Concourslaan, Noord-Willemskanaal, Brailleweg, Paterswoldseweg en Europaplein. De uitvoering van beide voorstellen is mede mogelijk omdat vier maanden meer tijd nodig is om het zogenaamde herijkingsbesluit voor te bereiden. Dit is het moment waarop wordt besloten of drie optimalisaties in het plan door kunnen gaan:
  • een groener Julianaplein,
  • fiets- en voetgangerstunnel Esperanto
  • volledige aansluiting Europaweg op de zuidelijke ringweg.
De openstelling van de weg blijft voorzien in 2021.

Start na de zomervakantie

Vooruitlopend op het herijkingsbesluit starten na de zomervakantie de geplande voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tijdelijke wegen, zoals het verplanten en kappen van bomen, het aanbrengen van grond (‘voorbelasting’) en het leggen van fundering van hulpbruggen. Dit alles onder voorbehoud van het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook de al gestarte werkzaamheden aan de op- en afrit P&R Hoogkerk, de Helperzoomtunnel en de omgeving Griffeweg gaan onverminderd door. Daarnaast zullen tijdens de treinvrije periode in augustus werkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van de spoorwegovergang Esperantostraat. Dan wordt onder andere de wand en het dak voor de fiets- en voetgangerstunnel aangelegd die als optimalisatie in het plan zit. Dit gebeurt onder voorbehoud van instemming van provinciale staten om dit vooruitlopend op het herijkingsbesluit te doen.