Remwegdemonstratie op Wolderspoorweg in Engelbert

ENGELBERT - Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft woensdag een remwegdemonstratie gegeven op de Woldjerspoorweg in Engelbert. De demonstratie was bedoeld voor circa honderd leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 van basisschool De Driebond.

Rijvaardigheidstrainers demonstreerden de remweg van een personenauto bij 30, 50 en 60 kilometer per uur. De scholieren moesten van tevoren inschatten waar de auto bij de verschillende snelheden zou stoppen. Dit bleek lastig. Vol ongeloof en met veel gejoel bekeken de kinderen de verpletterde pylonen. Verkeersconsulent Robin Inpijn van VVN: “Het blijft voor kinderen lastig zich veilig door het verkeer te bewegen. Eén van de problemen hierbij is het inschatten van afstanden, zeker van bewegende objecten als auto’s. Niet alleen kinderen hebben geen idee van de afstand waarbinnen een auto stilstaat, ook volwassenen blijken hier vaak moeite mee te hebben.“

Snelheidsduivels beu

De remwegdemonstratie vond plaats op initiatief van de werkgroep Verkeersveiligheid van Belangenvereniging MEER-dorpen. Deze werkgroep is opgericht omdat de bewoners van de MEER-dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan de snelheidsduivels beu zijn. Uit snelheidsmetingen van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat meer dan 95 % van de weggebruikers te hard rijdt in de 30-kilometerzones op de Middelberterweg en de Engelberterweg. Hiervan rijdt bijna 40 % harder dan 50 kilometer per uur. Er waren zelfs uitschieters van 108 per uur.