Positieve beoordeling voor Veilig Thuis Groningen

GRONINGEN - Veilig Thuis Groningen heeft een positieve beoordeling gekregen van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Veilig Thuis Groningen is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Het goede rapport volgt op een verbeterplan op basis waarvan sinds vorig jaar hard gewerkt is aan een verbetering van de kwaliteit en dienstverlening. Veilig Thuis is een samenwerkingsverband tussen Jeugdbescherming Noord en Het Kopland.

Hoogst haalbare beoordeling

In de eerste maanden van dit jaar hebben de inspecties bij alle Veilig Thuis-organisaties in het land stap 2 van het toezicht uitgevoerd. "Bij Veilig Thuis Groningen blijkt dat de kwaliteit voldoende is. Dat is de hoogst haalbare beoordeling. Ze voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen waar naar gekeken is", zegt wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne, die bestuurlijk medeverantwoordelijk is. Er is onder andere beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeken en vervolgtrajecten. Ook is gekeken naar de positie van cliënten en specifiek naar de aandacht voor ouderenmishandeling. Een aantal medewerkers is gespecialiseerd in dit laatste onderwerp. Toch is er nog een aantal verbeterpunten. Namelijk het afronden van de onderzoeken binnen de wettelijke termijn van tien weken en het geven van informatie over de onafhankelijke vertrouwenspersoon en klachtencommissie op de website. Wethouder Ton Schroor van Groningen is blij met het resultaat. "De wachtlijsten zijn verdwenen en er wordt goed samengewerkt met de WIJ-teams in de stad en de andere lokale teams in de provincie."

Veilig Thuis Groningen

Veilig Thuis de zijn regionale organisaties voor iedereen (betrokkenen en professionals) die te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling. In 2016 kreeg Veilig Thuis Groningen 4278 meldingen waarbij 3596 gezinnen bij betrokken waren. Twee-derde hiervan gaat over huiselijk geweld, een-derde over kindermishandeling. Bij 647 meldingen is nader onderzoek ingesteld en er zijn 117 huisverboden gecoördineerd.