Postuum eerbetoon aan verzetsman Geert Sterringa

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen heeft besloten Geert Sterringa postuum te benoemen tot ereburger van Groningen.

Geert Sterringa (Firdgum, 30 december 1876) ontvangt het ereburgerschap als blijk van waardering voor en erkenning van zijn grote betekenis voor de Groninger samenleving, in het bijzonder in de donkerste periode uit de geschiedenis van de stad Groningen. Sterringa was lid van het communistisch verzet tijdens de Duitse bezetting, lid van Provinciale Staten van Groningen en lid van de gemeenteraad van de stad Groningen.

Postume inschrijving

Het betreft een postume inschrijving: ten gevolge van de vele doorstane ontberingen overleed Geert Sterringa op 19 januari 1944 in concentratiekamp Buchenwald nabij Weimar. In Geert Sterringa eert de stad Groningen alle omgebrachte communistische verzetsmannen en verzetsvrouwen.

Gulden Boek

De officiële inschrijving in het Gulden Boek van de stad Groningen vindt later dit jaar plaats. De tekst in het Gulden Boek zal als volgt luiden:
'Bijna veertig jaar lang was Geert Sterringa onderwijzer in de stad Groningen. Generaties arbeiderskinderen hebben op de armenschool in het Noorderplantsoen zijn lessen genoten. Geert Sterringa was medeoprichter van de CPN in Groningen en tevens lid van de Groninger gemeenteraad en Provinciale Staten. Al op 5 februari 1933 waarschuwde hij op een demonstratie tegen het opkomende fascisme. Later dat jaar nam hij de eerste ontsnapte gevangenen uit de concentratiekampen in het Eemsland in huis. Hij nam deel aan de leiding van het communistische verzet in Groningen en was mederedacteur van het Noorderlicht, dat uitkwam in het najaar van 1940 en de eerste regelmatig verschijnende verzetskrant in Groningen werd. Na de Amsterdamse Februaristaking, in Europa de enige openbare demonstratie tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter, schreef Sterringa een oproep aan de bevolking om in verzet te komen. Naar aanleiding van deze oproep werd hij op 10 maart 1941 gearresteerd. Na een verblijf in het Huis van Bewaring werd hij op 23 april 1941 overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen, samen met elf anderen uit het communistische verzet. In januari 1942 volgde kamp Amersfoort, waar hij en zijn medegevangenen het bijzonder zwaar hadden. Eind maart 1942 ging hij op transport naar het concentratiekamp Buchenwald. Ten gevolge van de vele ontberingen overleed Geert Sterringa op 19 januari 1944 in Buchenwald. Geert Sterringa maakte deel van een groep van bijna 100 communisten uit Groningen, die in 1941 werd gearresteerd en op transport naar de kampen in Duitsland ging. Ruim driekwart van hen kwam om het leven. Het gemeentebestuur van Groningen is Geert Sterringa zeer dankbaar voor al hetgeen hij voor de stad betekend heeft. In het bijzonder in de donkerste periode uit de geschiedenis van onze stad hield hij de vlam van de hoop brandend. In Geert Sterringa eren wij tevens al zijn omgebrachte kameraden uit het communistische verzet.'

Ereburgerschap stad Groningen

Het ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens ‘buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren.’ Sinds 2004 zijnde volgende personen als ereburger ingeschreven in het Gulden Boek: Annie Tak, Dick Leutscher, Hans Alders, Jacques Wallage, koning Willem-Alexander, koningin Máxima, Frits van der Heide en Max van den Berg. Recentelijk – november 2016 - ontving Nobelprijswinnaar Ben Feringa het ereburgerschap van de stad Groningen.