Aanleg fietssnelweg Groningen-Assen begint na de zomer

GRONINGEN - Het eerste gedeelte van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen wordt eind dit jaar aangelegd. De provincie Groningen reserveert hier ruim twee miljoen euro voor.

Het gaat om het gedeelte van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in de stad Groningen en de Witte Molen in Haren. Eind dit jaar vinden werkzaamheden plaats aan de kades van het Noord-Willemskanaal. De provincie Groningen grijpt deze gelegenheid aan om gelijk ook het fietspad aan te pakken. Het fietspad tussen Groningen en Haren wordt vier meter breed en uitgevoerd in beton.

Voorbeeldproject

De fietssnelweg tussen Groningen en Assen moet voor de provincies Groningen en Drenthe een voorbeeldproject worden. De fietsroute wordt een aanvulling op het bestaande fietsnetwerk en moet aansluiten op P+R's en andere knooppunten en routes in de binnenstad van Assen en Groningen. De fietssnelweg is in de eerste plaats gericht op forensen en scholieren maar is ook geschikt voor sport en recreatie. Met dit fietspad willen de partijen ook bijdragen aan het stimuleren van de gezondheid van haar inwoners.

Uitwerking in stappen

In 2016 hebben vijf creatieve bureaus een toekomstbeeld voor het fietspad uitgewerkt. Dit jaar gaan de betrokken partijen de ambities, wensen en eisen verwerken in een eindbeeldstudie. Daarin wordt een ambitieuze variant uitgewerkt met een fietssnelweg, waarbij alle ambities zijn meegenomen. Ook wordt een variant gemaakt met minder hoge ambities. Deze varianten geven de kaders aan voor de toekomstige fietssnelweg. Daarna worden de plannen voor de fietssnelweg in stappen uitgewerkt, samen met de omgeving en betrokken partijen. Deze zomer wordt begonnen met de uitwerking van de plannen. Het nieuwe fietspad tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Witte Molen is het eerste gedeelte van de fietssnelweg.