In Stad | De verruiging omarmen

Groningen - [caption id="attachment_52433" align="alignright" width="120"] Jos Jansen op de Haar.[/caption]

Van 1 april tot en met 17 juni organiseren galerie SIGN en Landscape Labs samen met De Onkruidenier (Jonmar van Vlijmen en Ronald de Boer) het project 'De smaak van het Suikerunieterrein'. Jonmar en Ronald wonen en werken tijdens het project in twee containers op het terrein. Jonmar vertelt over zijn bevindingen. "De afgelopen maand hebben we gebruikt om ons in te lezen. Wat voor rol heeft het Suikerunieterrein ingenomen in de historie van Groningen? Voormalig stadsecoloog Wout Veldstra heeft ons geholpen met het aanleveren van rapporten en documenten over dit terrein. Hij heeft ons vanuit zijn ervaring kunnen vertellen waarom het terrein er nu zo bij ligt. Na de sloop van de suikerfabriek heeft Wout zich ingezet om de ecologische waarde van het terrein te vergroten, maar eigenlijk zat niemand daarop te wachten. Met de overslag van suikerbieten vanuit de ommelanden van Groningen op het fabrieksterrein, kwam ongeveer twintig procentvan het gewicht van de suikerbieten aan aarde mee. Deze voedselrijke akkergrond werd van de suikerbieten afgespoten en vervolgens in de vloeivelden op het terrein geloosd. De voedselrijkdom en het uitblijven van enige vorm van ecologisch beheer, zorgen er nu voor dat er nog nooit zoveel suiker werd geproduceerd op het Suikerunieterrein. Brandnetels, bramen, wilgen en snelgroeiende bodem bedekkende soorten als kleefkruid en hondsdraf, paardenbloemen groeien er als kool. Momenteel zijn er nog 240 soorten wilde planten op het terrein te vinden, maar dit aantal zal gaan afnemen." Ieder nadeel heeft een voordeel en dus hebben Jonmar en Ronald besloten de verruiging van het terrein te omarmen. "De Onkruidenier wil producten maken die wat zeggen over de locatie zelf. En dus gaan we een verruigingsdrank maken. Ik omarm de verruiging letterlijk", zegt Jonmar. "Ik ben hier de bosjes ingegaan en ben gaan omarmen. Alles wat in mijn armen paste was mijn oogst. Ik heb heel veel brandnetels, bramentakken, kleefkruid en paardenbloemen gepakt. Dat alles heb ik met tien liter water gekookt. Daarna alles gefilterd in een kaasdoek en in een emmer gedaan en gist en suiker toegevoegd. Het wordt een verruigingsdrank. Een soort bier met ruigte, roegbier." Zie ook: www.onkruidenier.nl en www.sign2.nl.

Jos Jansen op de Haar

Meer columns van Jos Jansen op de Haar