Bougien Groothof-Stuivenberg honderd jaar

GRONINGEN - Bougien Groothof-Stuivenberg uit Groningen heeft op Koningsdag haar honderdste verjaardag gevierd.

Bougien Groothof-Stuivenberg is 27 april 1917 geboren in de stad Groningen. Ze was een van de vijf dochters in het gezin Stuivenberg. Omdat vader ziek was (TBC), zorgde Bougiens moeder voor het gezin. En waar haar zusters in kledingateliers werkten, hielp Bougien haar moeder mee in het huishouden. Bougien Groothof-Stuivenberg is twee keer gehuwd geweest en heeft drie dochters grootgebracht.

Sjoelen

De eeuweling hield van sjoelen. Dat deed zij - met regelmatig succes - bij de speeltuinvereniging aan de Gorechtkade. Een andere hobby was en is lezen. Ook nu nog leest mevrouw vier à vijf (grote letter)boeken per week.

Anderhalve liter volle melk

Mevrouw Groothof woont nog altijd zelfstandig.  Ze heeft thuiszorg en haar kleinzoon uit Veendam verzorgt de catering. Wetenswaardig: mevrouw drinkt anderhalve liter volle melk per dag.